Người dùng Google Pixel và Nexus đã có thể sử dụng Android Auto qua kết nối không dây

Những chủ nhân của các dòng điện thoại thông minh nhà Google như Pixel hay Nexus đã có thể sử dụng kết nối không dây khi tận dụng chức năng kết nối với ô tô (Android Auto).


Dù không công bố rộng rãi, Google trong tuần qua đã chính thức kích hoạt giao thức không dây cho Android Auto, nhưng mới chỉ áp dụng cho các dòng máy do chính mình sản xuất. Cụ thể, các máy Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Nexus 5X, Nexus 6P với hệ điều hành Android Oreo hoặc mới hơn sẽ có thể tự nạp Android Auto lên màn hình ô tô.


Người dùng Pixel và Nexus đã có thể sử dụng Android Auto qua kết nối không dây.

Chức năng mới hứa hẹn đem lại sự tiện lợi rất lớn, bởi lẽ lâu nay người dùng Android Auto và thậm chí cả Apple CarPlay đều buộc phải cắm cáp vào điện thoại để tận dụng tính năng này trên ô tô. Với kết nối không dây, họ chỉ cần mở cửa, bước vào xe, bật nguồn điện và ngay lập tức các thiết bị sẽ nhận diện nhau (thông qua kết nối Wifi). Thậm chí, điện thoại vẫn có thể yên vị trong túi xách.


Cũng cần lưu ý rằng, tính năng mới hiện tại chưa được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, dù toàn bộ khu vực Bắc Mỹ đã có thể sử dụng bình thường. Bên cạnh đó, ghi nhận từ phía người dùng cho thấy Android Auto không dây cũng mới chỉ hoạt động hoàn hảo với các hệ thống thông tin giải trí do JVC và Kenwood sản xuất. Bản thân hai thương hiệu này cũng đã từng giới thiệu các dải sản phẩm mới hỗ trợ Android Auto qua kết nối không dây ngay trong triển lãm CES 2018 hồi đầu năm nay.


Google cho biết việc mở rộng hỗ trợ sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, trong đó ưu tiên vào việc tăng thêm số lượng chủng loại điện thoại có thể sử dụng. Tuy hãng chưa đề cập tới khả năng hỗ trợ Android Auto không dây của những thế hệ đầu đĩa thông tin giải trí Android Auto đã ra đời từ khá lâu, nhưng không khó để nhận ra rằng sự hiện diện của kết nối Wifi tích hợp có thể coi là một trong những dấu hiệu chắc chắn và trực quan nhất để xác định tính khả thi trong các trường hợp này.

Nguoi dung Google Pixel va Nexus da co the su dung Android Auto qua ket noi khong day


Nhung chu nhan cua cac dong dien thoai thong minh nha Google nhu Pixel hay Nexus da co the su dung ket noi khong day khi tan dung chuc nang ket noi voi o to (Android Auto).


Dù không công bo rong rãi, Google trong tuan qua dã chính thuc kích hoat giao thuc không dây cho Android Auto, nhung moi chi áp dung cho các dòng máy do chính mình san xuat. Cu the, các máy Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Nexus 5X, Nexus 6P voi he dieu hành Android Oreo hoac moi hon se có the tu nap Android Auto lên màn hình ô tô.


Nguoi dùng Pixel và Nexus dã có the su dung Android Auto qua ket noi không dây.

Chuc nang moi hua hen dem lai su tien loi rat lon, boi le lâu nay nguoi dùng Android Auto và tham chí ca Apple CarPlay deu buoc phai cam cáp vào dien thoai de tan dung tính nang này trên ô tô. Voi ket noi không dây, ho chi can mo cua, buoc vào xe, bat nguon dien và ngay lap tuc các thiet bi se nhan dien nhau (thông qua ket noi Wifi). Tham chí, dien thoai van có the yên vi trong túi xách.


Cung can luu ý rang, tính nang moi hien tai chua duoc trien khai rong rãi trên toàn cau, dù toàn bo khu vuc Bac My dã có the su dung bình thuong. Bên canh dó, ghi nhan tu phía nguoi dùng cho thay Android Auto không dây cung moi chi hoat dong hoàn hao voi các he thong thông tin giai trí do JVC và Kenwood san xuat. Ban thân hai thuong hieu này cung dã tung gioi thieu các dai san pham moi ho tro Android Auto qua ket noi không dây ngay trong trien lãm CES 2018 hoi dau nam nay.


Google cho biet viec mo rong ho tro se tiep tuc dien ra trong thoi gian toi, trong dó uu tiên vào viec tang thêm so luong chung loai dien thoai có the su dung. Tuy hãng chua de cap toi kha nang ho tro Android Auto không dây cua nhung the he dau dia thông tin giai trí Android Auto dã ra doi tu khá lâu, nhung không khó de nhan ra rang su hien dien cua ket noi Wifi tích hop có the coi là mot trong nhung dau hieu chac chan và truc quan nhat de xác dinh tính kha thi trong các truong hop này.


Người dùng Google Pixel và Nexus đã có thể sử dụng Android Auto qua kết nối không dây

Những chủ nhân của các dòng điện thoại thông minh nhà Google như Pixel hay Nexus đã có thể sử dụng kết nối không dây khi tận dụng chức năng kết nối với ô tô (Android Auto).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá