Nhiều thương hiệu lớn "né" chương trình đối tác GeForce của NVIDIA

Mặc dù đã công bố được một thời gian khá lâu, nhưng giờ đây, nhiều nguồn tin nội bộ mới tiết lộ chương trình đối tác GeForce (GPP) của NVIDIA không thu hút được nhiều tên tuổi lớn như mong đợi.


Mặc dù đã công bố được một thời gian khá lâu, nhưng giờ đây, nhiều nguồn tin nội bộ mới tiết lộ chương trình đối tác GeForce (GPP) của NVIDIA không thu hút được nhiều tên tuổi lớn như mong đợi.


Hiện tại mới chỉ có ASUS, Gigabyte, MSI (đều từ Đài Loan) là đứng cùng “chiến tuyến” với NVIDIA.

Cụ thể, HP và Dell đều không tham gia GPP. Mới đây, HP đã tung ra dải sản phẩm Pavilion Gaming mới, nhưng có đủ cả hai lựa chọn đồ họa AMD và NVIDIA, cho thấy hãng không hề có thỏa thuận chỉ sử dụng độc nhất các sản phẩm GeForce như GPP quy định. Tuy nhiên, ưu thế của các giải pháp NVIDIA cũng thể hiện khá rõ khi các máy Omen Gaming của HP lại không hề sử dụng card đồ họa của AMD. Thực tế này được giới chuyên môn đánh giá là do sự thiếu hụt nguồn cung, hơn là do một quy định ràng buộc nào.


Bên cạnh hai hãng đến từ Mỹ, NVIDIA cũng không thể “thuyết phục” được Lenovo - một trong ba nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) lớn nhất hiện nay. Các máy tính Legion dành riêng cho việc chơi trò chơi của hãng hiện vẫn có đủ các lựa chọn Radeon đến từ AMD.


Như vậy, hiện tại mới chỉ có ASUS, Gigabyte, MSI (đều từ Đài Loan) là đứng cùng “chiến tuyến” với NVIDIA. Việc chưa thu hút được Dell và HP được xem là một thất bại lớn, bởi lẽ không một đối tác sản xuất nào trên thế giới hiện nay có lượng đặt hàng với NVIDIA lớn như hai thương hiệu này, đặc biệt là ở phân khúc tầm trung và phổ thông.


GPP buộc các nhà sản xuất đối tác chỉ được dùng GeForce trên dòng sản phẩm chơi game chuyên dụng của mình (ví dụ như Alienware của Dell).

Theo một số nhận định, việc Dell và HP không tham gia với NVIDIA được cho là bởi các chuyên gia pháp lý đánh giá GPP có phần vô lý và thậm chí là vi phạm các quy định pháp luật về cạnh tranh công bằng. GPP được quảng bá là giúp các game thủ hiểu rõ hơn sản phẩm mà họ lựa chọn mua, và không hạn chế các đối tác kí kết phát triển sản phẩm đến từ các thương hiệu khác.


Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu hơn vào các tài liệu mà NVIDIA "đính kèm", các nhà sản xuất khác đã nhanh chóng nhận ra rằng có nhiều chi tiết không phù hợp với quy định của pháp luật, trong khi những quy định của GPP sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Hơn thế nữa, nó cũng sẽ gián tiếp chặn đứng các mối quan hệ hợp tác giữa đối tác GPP và các thương hiệu lớn khác, mà cụ thể là Intel và AMD, do ép buộc các nhà sản xuất đối tác chỉ được dùng GeForce trên dòng sản phẩm chơi game chuyên dụng của mình (ví dụ như Republic of Gamers của ASUS, hay Alienware của Dell chẳng hạn).


Trong khi đó, GPP cũng quy định những đơn vị không phải đối tác chương trình sẽ không được tiếp cận nhiều quyền lợi từ NVIDIA, như: tham gia các chiến dịch truyền thông, can thiệp vào quá trình thiết kế chế tạo sản phẩm, tiếp cận sớm các công nghệ mới, đứng danh đối tác mỗi khi sản phẩm mới được tung ra, bán kèm sản phẩm cùng trò chơi, các chương trình ưu đãi thương mại, hỗ trợ về truyền thông và mạng xã hội, ngân sách tiếp thị... Đây là điều hết sức thiệt thòi và bất hợp lý. Với những người am hiểu về lịch sử ngành công nghệ, NVIDIA GPP có nhiều nét tương đồng với chương trình của Intel trước đây, điều vốn đã khiến hãng bán dẫn hàng đầu thế giới bị phạt hàng tỷ USD.


Cũng theo giới chuyên môn, việc NVIDIA, vốn đang chiếm tới 70% thị phần card đồ họa, và hầu như không có đối thủ trong phân khúc cao cấp, lại tung ra một chương trình đối tác cực đoan như vậy, là điều hết sức kì lạ. Một trong những phỏng đoán được tán thành nhiều nhất chính là việc hãng cảm nhận được mối đe dọa từ "liên minh" Intel - AMD gần đây, khi các chip đồ họa Radeon bắt đầu xuất hiện dưới dạng tích hợp trong bộ xử lý của Intel.

Nhieu thuong hieu lon "ne" chuong trinh doi tac GeForce cua NVIDIA


Mac du da cong bo duoc mot thoi gian kha lau, nhung gio day, nhieu nguon tin noi bo moi tiet lo chuong trinh doi tac GeForce (GPP) cua NVIDIA khong thu hut duoc nhieu ten tuoi lon nhu mong doi.


Mac dù dã công bo duoc mot thoi gian khá lâu, nhung gio dây, nhieu nguon tin noi bo moi tiet lo chuong trình doi tác GeForce (GPP) cua NVIDIA không thu hút duoc nhieu tên tuoi lon nhu mong doi.


Hien tai moi chi có ASUS, Gigabyte, MSI (deu tu Dài Loan) là dung cùng “chien tuyen” voi NVIDIA.

Cu the, HP và Dell deu không tham gia GPP. Moi dây, HP dã tung ra dai san pham Pavilion Gaming moi, nhung có du ca hai lua chon do hoa AMD và NVIDIA, cho thay hãng không he có thoa thuan chi su dung doc nhat các san pham GeForce nhu GPP quy dinh. Tuy nhiên, uu the cua các giai pháp NVIDIA cung the hien khá rõ khi các máy Omen Gaming cua HP lai không he su dung card do hoa cua AMD. Thuc te này duoc gioi chuyên môn dánh giá là do su thieu hut nguon cung, hon là do mot quy dinh ràng buoc nào.


Bên canh hai hãng den tu My, NVIDIA cung không the “thuyet phuc” duoc Lenovo - mot trong ba nhà san xuat thiet bi goc (OEM) lon nhat hien nay. Các máy tính Legion dành riêng cho viec choi trò choi cua hãng hien van có du các lua chon Radeon den tu AMD.


Nhu vay, hien tai moi chi có ASUS, Gigabyte, MSI (deu tu Dài Loan) là dung cùng “chien tuyen” voi NVIDIA. Viec chua thu hút duoc Dell và HP duoc xem là mot that bai lon, boi le không mot doi tác san xuat nào trên the gioi hien nay có luong dat hàng voi NVIDIA lon nhu hai thuong hieu này, dac biet là o phân khúc tam trung và pho thông.


GPP buoc các nhà san xuat doi tác chi duoc dùng GeForce trên dòng san pham choi game chuyên dung cua mình (ví du nhu Alienware cua Dell).

Theo mot so nhan dinh, viec Dell và HP không tham gia voi NVIDIA duoc cho là boi các chuyên gia pháp lý dánh giá GPP có phan vô lý và tham chí là vi pham các quy dinh pháp luat ve canh tranh công bang. GPP duoc quang bá là giúp các game thu hieu rõ hon san pham mà ho lua chon mua, và không han che các doi tác kí ket phát trien san pham den tu các thuong hieu khác.


Tuy nhiên, neu tìm hieu sâu hon vào các tài lieu mà NVIDIA "dính kèm", các nhà san xuat khác dã nhanh chóng nhan ra rang có nhieu chi tiet không phù hop voi quy dinh cua pháp luat, trong khi nhung quy dinh cua GPP se anh huong tiêu cuc toi kha nang lua chon san pham cua nguoi tiêu dùng. Hon the nua, nó cung se gián tiep chan dung các moi quan he hop tác giua doi tác GPP và các thuong hieu lon khác, mà cu the là Intel và AMD, do ép buoc các nhà san xuat doi tác chi duoc dùng GeForce trên dòng san pham choi game chuyên dung cua mình (ví du nhu Republic of Gamers cua ASUS, hay Alienware cua Dell chang han).


Trong khi dó, GPP cung quy dinh nhung don vi không phai doi tác chuong trình se không duoc tiep can nhieu quyen loi tu NVIDIA, nhu: tham gia các chien dich truyen thông, can thiep vào quá trình thiet ke che tao san pham, tiep can som các công nghe moi, dung danh doi tác moi khi san pham moi duoc tung ra, bán kèm san pham cùng trò choi, các chuong trình uu dãi thuong mai, ho tro ve truyen thông và mang xã hoi, ngân sách tiep thi... Dây là dieu het suc thiet thòi và bat hop lý. Voi nhung nguoi am hieu ve lich su ngành công nghe, NVIDIA GPP có nhieu nét tuong dong voi chuong trình cua Intel truoc dây, dieu von dã khien hãng bán dan hàng dau the gioi bi phat hàng ty USD.


Cung theo gioi chuyên môn, viec NVIDIA, von dang chiem toi 70% thi phan card do hoa, và hau nhu không có doi thu trong phân khúc cao cap, lai tung ra mot chuong trình doi tác cuc doan nhu vay, là dieu het suc kì la. Mot trong nhung phong doán duoc tán thành nhieu nhat chính là viec hãng cam nhan duoc moi de doa tu "liên minh" Intel - AMD gan dây, khi các chip do hoa Radeon bat dau xuat hien duoi dang tích hop trong bo xu lý cua Intel.


Nhiều thương hiệu lớn "né" chương trình đối tác GeForce của NVIDIA

Mặc dù đã công bố được một thời gian khá lâu, nhưng giờ đây, nhiều nguồn tin nội bộ mới tiết lộ chương trình đối tác GeForce (GPP) của NVIDIA không thu hút được nhiều tên tuổi lớn như mong đợi.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá