NVIDIA chính thức "dẹp" việc hỗ trợ các hệ điều hành 32-bit

Như đã thông báo cách đây không lâu, NVIDIA cuối cùng đã chính thức chấm dứt việc hỗ trợ các hệ điều hành 32-bit.


Theo công bố của hãng đồ họa hàng đầu thế giới, các hệ điều hành bị ngừng hỗ trợ sẽ là phiên bản 32-bit của Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Linux và FreeBSD.


Trang web của NVIDIA không còn bóng dáng các phiên bản trình điều khiển 32-bit.

Mặc dù người dùng các hệ điều hành này vẫn có thể tiếp cận những bản cập nhật bảo mật quan trọng từ nay tới tháng 1/2019, nhưng việc nâng cấp các trình điều khiển Game Ready Driver mới sẽ bị ngừng lại. Nói cách khác, nhóm này sẽ không thể tận dụng những cải thiện hiệu năng, tính năng mới, bản vá lỗi mà mỗi phiên bản trình điều khiển mới đem tới. Điều tương tự cũng diễn ra với GeForce Experience. Tuy nhiên, NVIDIA cũng cho biết thay đổi này sẽ không thay đổi các tính năng hay dịch vụ sẵn có trên các hệ thống 32-bit mà người dùng đang sử dụng bình thường.


Thực tế, thay đổi mới này của NVIDIA sẽ không tác động tiêu cực tới số đông người dùng. Lý do là bởi hầu hết các hệ thống ngày nay đều đã sử dụng phiên bản 64-bit của các hê điều hành nói trên. Bản thân Windows XP cũ kỹ nhưng cũng đã có phiên bản 64-bit suốt từ năm 2001. Trong khi đó, nhóm người dùng là game thủ lại thường rất tân tiến, và có xu hướng nâng cấp nhanh hơn hẳn mặt bằng chung người dùng.


Hiện tại, AMD cũng đã ngừng cung cấp trình điều khiển 32-bit cho một số hệ điều hành phổ biến, nhưng tiến hành một cách tuần tự.

NVIDIA chinh thuc "dep" viec ho tro cac he dieu hanh 32-bit


Nhu da thong bao cach day khong lau, NVIDIA cuoi cung da chinh thuc cham dut viec ho tro cac he dieu hanh 32-bit.


Theo công bo cua hãng do hoa hàng dau the gioi, các he dieu hành bi ngung ho tro se là phiên ban 32-bit cua Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Linux và FreeBSD.


Trang web cua NVIDIA không còn bóng dáng các phiên ban trình dieu khien 32-bit.

Mac dù nguoi dùng các he dieu hành này van có the tiep can nhung ban cap nhat bao mat quan trong tu nay toi tháng 1/2019, nhung viec nâng cap các trình dieu khien Game Ready Driver moi se bi ngung lai. Nói cách khác, nhóm này se không the tan dung nhung cai thien hieu nang, tính nang moi, ban vá loi mà moi phiên ban trình dieu khien moi dem toi. Dieu tuong tu cung dien ra voi GeForce Experience. Tuy nhiên, NVIDIA cung cho biet thay doi này se không thay doi các tính nang hay dich vu san có trên các he thong 32-bit mà nguoi dùng dang su dung bình thuong.


Thuc te, thay doi moi này cua NVIDIA se không tác dong tiêu cuc toi so dông nguoi dùng. Lý do là boi hau het các he thong ngày nay deu dã su dung phiên ban 64-bit cua các hê dieu hành nói trên. Ban thân Windows XP cu ky nhung cung dã có phiên ban 64-bit suot tu nam 2001. Trong khi dó, nhóm nguoi dùng là game thu lai thuong rat tân tien, và có xu huong nâng cap nhanh hon han mat bang chung nguoi dùng.


Hien tai, AMD cung dã ngung cung cap trình dieu khien 32-bit cho mot so he dieu hành pho bien, nhung tien hành mot cách tuan tu.


NVIDIA chính thức "dẹp" việc hỗ trợ các hệ điều hành 32-bit

Như đã thông báo cách đây không lâu, NVIDIA cuối cùng đã chính thức chấm dứt việc hỗ trợ các hệ điều hành 32-bit.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: