Facebook treo thưởng 40.000USD cho người phát hiện vụ lộ thông tin tiếp theo

Ngay trong lúc đang bị điều trần trước Quốc hội và Chính phủ Mỹ, Facebook đã "nỗ lực sửa sai" bằng cách treo thưởng tới 40.000USD cho người nào tìm ra được vụ lộ thông tin tiếp theo của trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.


Theo CNBC, ngay trong ngày hôm qua - Thứ ba (10/4), mạng xã hội Facebook đã ra thông báo, sẽ thưởng cho những ai tìm được các vụ lạm dụng thông tin của người dùng trên mạng xã hội này. Khoản thưởng mà Facebook sẽ trao là từ 500-40.000USD cho những phát hiện, tùy thuộc vào vụ việc lớn hay nhỏ.
Vụ bê bối Cambridge Analytica thu thập thông tin của 87 triệu người dùng đã khiến Facebook lao đao.
Facebook cũng cho biết, để được thưởng, đây phải là vụ việc mà Facebook chưa hề biết đến và có liên quan đến ít nhất 10.000 người dùng. Đồng thời người có công phát hiện cũng phải chỉ ra được cách thức dữ liệu bị lạm dụng như thế nào. Sau khi nhận được báo cáo cùng bằng chứng về việc lạm dụng dữ liệu, công ty sẽ điều tra và tìm cách xử lý. Một số phương án có thể được đưa ra là đóng ứng dụng đã khiến đối tượng làm lộ thông tin, hoặc trực tiếp kiểm tra công ty mua bán thông tin trái phép. Cùng với tuyên bố treo thưởng nói trên, Facebook cũng sẽ tuyển thêm những người tài giỏi, am hiểu sâu về kỹ thuật để tăng cường cho "đội săn bọ" của hãng và hiện đội này của Facebook đang có 10 người cả thảy, với nhiệm vụ bảo vệ thông tin của người dùng. Liên quan đến vụ việc, lần đầu tiên mạng xã hội Facebook đã công bố quyết định thành lập "chương trình điều tra lạm dụng thông tin" vào cuối tháng Ba, sau bê bối Cambridge Analytica thu thập thông tin của 87 triệu người dùng. Hiện CEO kiêm người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook là Mark Zuckerberg đang ở Washington để giải trình trước Quốc hội Mỹ về vụ việc gây chấn động này.Facebook treo thuong 40.000USD cho nguoi phat hien vu lo thong tin tiep theo


Ngay trong luc dang bi dieu tran truoc Quoc hoi va Chinh phu My, Facebook da "no luc sua sai" bang cach treo thuong toi 40.000USD cho nguoi nao tim ra duoc vu lo thong tin tiep theo cua trang mang xa hoi lon nhat hanh tinh nay.


Theo CNBC, ngay trong ngày hôm qua - Thu ba (10/4), mang xã hoi Facebook dã ra thông báo, se thuong cho nhung ai tìm duoc các vu lam dung thông tin cua nguoi dùng trên mang xã hoi này. Khoan thuong mà Facebook se trao là tu 500-40.000USD cho nhung phát hien, tùy thuoc vào vu viec lon hay nho.
Vu bê boi Cambridge Analytica thu thap thông tin cua 87 trieu nguoi dùng dã khien Facebook lao dao.
Facebook cung cho biet, de duoc thuong, dây phai là vu viec mà Facebook chua he biet den và có liên quan den ít nhat 10.000 nguoi dùng. Dong thoi nguoi có công phát hien cung phai chi ra duoc cách thuc du lieu bi lam dung nhu the nào. Sau khi nhan duoc báo cáo cùng bang chung ve viec lam dung du lieu, công ty se dieu tra và tìm cách xu lý. Mot so phuong án có the duoc dua ra là dóng ung dung dã khien doi tuong làm lo thông tin, hoac truc tiep kiem tra công ty mua bán thông tin trái phép. Cùng voi tuyên bo treo thuong nói trên, Facebook cung se tuyen thêm nhung nguoi tài gioi, am hieu sâu ve ky thuat de tang cuong cho "doi san bo" cua hãng và hien doi này cua Facebook dang có 10 nguoi ca thay, voi nhiem vu bao ve thông tin cua nguoi dùng. Liên quan den vu viec, lan dau tiên mang xã hoi Facebook dã công bo quyet dinh thành lap "chuong trình dieu tra lam dung thông tin" vào cuoi tháng Ba, sau bê boi Cambridge Analytica thu thap thông tin cua 87 trieu nguoi dùng. Hien CEO kiêm nguoi dong sáng lap mang xã hoi Facebook là Mark Zuckerberg dang o Washington de giai trình truoc Quoc hoi My ve vu viec gây chan dong này.

Facebook treo thưởng 40.000USD cho người phát hiện vụ lộ thông tin tiếp theo

Ngay trong lúc đang bị điều trần trước Quốc hội và Chính phủ Mỹ, Facebook đã "nỗ lực sửa sai" bằng cách treo thưởng tới 40.000USD cho người nào tìm ra được vụ lộ thông tin tiếp theo của trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá