CEO Facebook Mark Zuckerberg muốn lôi Apple cùng xuống hố

Trong phiên điều trần vào sáng sớm nay, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã chỉ trích Apple cũng thu thập dữ liệu người dùng giống như Facebook, thậm chí còn tệ hơn khi không thông báo điều này.


CEO Mark Zuckerberg của Facebook vừa phải trải qua một cuộc điều trần kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ vào sáng sớm hôm nay, để trả lời các câu hỏi trước Thượng viện Hoa Kỳ về những liên quan của hãng có dính đến vụ bê bối Cambridge Analytica làm tiết lộ dữ liệu của 87 triệu người dùng. Theo Business Insider, trong cuộc điều trần này, Mark Zuckerberg đã "kéo Apple vào cuộc", và lên tiếng chỉ trích ngược lại Apple lẫn CEO Tim Cook. Giám đốc điều hành của Facebook cho rằng, Apple cũng thu thập dữ liệu của người dùng và cung cấp cho các công ty thứ 3, không khác gì những việc Facebook đã làm.
Hàng trăm trang tài liệu ghi chú được CEO Facebook mang theo để phục vụ cho việc điều trần sáng nay, trong đó có tới 2 trang với chủ đích chỉ trích Apple cũng thu thập dữ liệu người dùng tương tự như Facebook, được Mark Zuckerberg đem ra so sánh nhằm giảm "tội trạng" cho mình.
Thậm chí, Mark Zuckerberg còn nhấn mạnh rằng Apple không thông báo cho khách hàng của họ biết về việc lạm dụng dữ liệu cá nhân. Vì vậy mà trên thực tế việc thu thập dữ liệu người dùng của Apple thậm chí còn tồi tệ hơn cả Facebook. Cụ thể, trong bản ghi chú dài hai trang - trong hàng trăm trang ghi chú khác, được Mark Zuckerberg mang theo để phục vụ cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ có viết: “Khi bạn cài đặt một ứng dụng trên iPhone, bạn đã cho phép ứng dụng đó truy cập vào các thông tin cá nhân của mình, điều đó cũng giống như khi bạn đăng nhập vào Facebook”. Và bản ghi chú dài tới 2 trang nói trên với chủ đích chỉ trích Apple cũng thu thập dữ liệu người dùng tương tự như Facebook, được Mark Zuckerberg đem ra so sánh nhằm giảm "tội trạng" cho mình. Trước đó, CEO Tim Cook đã từng chỉ trích Facebook vì vụ bê bối Cambridge Analytica. Có vẻ như đây là "đòn đáp trả" của CEO Mark Zuckerberg. Cũng dễ hiểu vì sao Zuckerberg lại lấy Apple ra làm ví dụ so sánh ngay tại phiên điều trần này. Bởi trước đây, CEO Tim Cook đã từng chỉ trích Facebook và Mark Zuckerberg vì vụ bê bối làm tiết lộ dữ liệu người dùng kia, trong khi Apple lại luôn tự hào và "tự vỗ ngực" cho rằng, họ kinh doanh trên những sản phẩm tốt, thay vì quảng cáo từ các dữ liệu người dùng, hay nói theo một cách khác là Apple kinh doanh "có đạo đức nghề nghiệp" cao hơn hẳn Facebook. Tuy nhiên, theo CEO Mark Zuckerberg thì có vẻ như Apple cũng không khác gì so với Facebook, khi cũng sử dụng các dữ liệu cá nhân của người dùng để cung cấp cho các ứng dụng của bên thứ 3.CEO Facebook Mark Zuckerberg muon loi Apple cung xuong ho


Trong phien dieu tran vao sang som nay, CEO Facebook Mark Zuckerberg da chi trich Apple cung thu thap du lieu nguoi dung giong nhu Facebook, tham chi con te hon khi khong thong bao dieu nay.


CEO Mark Zuckerberg cua Facebook vua phai trai qua mot cuoc dieu tran kéo dài toi 5 tieng dong ho vào sáng som hôm nay, de tra loi các câu hoi truoc Thuong vien Hoa Ky ve nhung liên quan cua hãng có dính den vu bê boi Cambridge Analytica làm tiet lo du lieu cua 87 trieu nguoi dùng. Theo Business Insider, trong cuoc dieu tran này, Mark Zuckerberg dã "kéo Apple vào cuoc", và lên tieng chi trích nguoc lai Apple lan CEO Tim Cook. Giám doc dieu hành cua Facebook cho rang, Apple cung thu thap du lieu cua nguoi dùng và cung cap cho các công ty thu 3, không khác gì nhung viec Facebook dã làm.
Hàng tram trang tài lieu ghi chú duoc CEO Facebook mang theo de phuc vu cho viec dieu tran sáng nay, trong dó có toi 2 trang voi chu dích chi trích Apple cung thu thap du lieu nguoi dùng tuong tu nhu Facebook, duoc Mark Zuckerberg dem ra so sánh nham giam "toi trang" cho mình.
Tham chí, Mark Zuckerberg còn nhan manh rang Apple không thông báo cho khách hàng cua ho biet ve viec lam dung du lieu cá nhân. Vì vay mà trên thuc te viec thu thap du lieu nguoi dùng cua Apple tham chí còn toi te hon ca Facebook. Cu the, trong ban ghi chú dài hai trang - trong hàng tram trang ghi chú khác, duoc Mark Zuckerberg mang theo de phuc vu cuoc dieu tran truoc Thuong vien My có viet: “Khi ban cài dat mot ung dung trên iPhone, ban dã cho phép ung dung dó truy cap vào các thông tin cá nhân cua mình, dieu dó cung giong nhu khi ban dang nhap vào Facebook”. Và ban ghi chú dài toi 2 trang nói trên voi chu dích chi trích Apple cung thu thap du lieu nguoi dùng tuong tu nhu Facebook, duoc Mark Zuckerberg dem ra so sánh nham giam "toi trang" cho mình. Truoc dó, CEO Tim Cook dã tung chi trích Facebook vì vu bê boi Cambridge Analytica. Có ve nhu dây là "dòn dáp tra" cua CEO Mark Zuckerberg. Cung de hieu vì sao Zuckerberg lai lay Apple ra làm ví du so sánh ngay tai phiên dieu tran này. Boi truoc dây, CEO Tim Cook dã tung chi trích Facebook và Mark Zuckerberg vì vu bê boi làm tiet lo du lieu nguoi dùng kia, trong khi Apple lai luôn tu hào và "tu vo nguc" cho rang, ho kinh doanh trên nhung san pham tot, thay vì quang cáo tu các du lieu nguoi dùng, hay nói theo mot cách khác là Apple kinh doanh "có dao duc nghe nghiep" cao hon han Facebook. Tuy nhiên, theo CEO Mark Zuckerberg thì có ve nhu Apple cung không khác gì so voi Facebook, khi cung su dung các du lieu cá nhân cua nguoi dùng de cung cap cho các ung dung cua bên thu 3.

CEO Facebook Mark Zuckerberg muốn lôi Apple cùng xuống hố

Trong phiên điều trần vào sáng sớm nay, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã chỉ trích Apple cũng thu thập dữ liệu người dùng giống như Facebook, thậm chí còn tệ hơn khi không thông báo điều này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá