Công nghệ tách nước thải thông minh Aquex: hiệu suất cao, dễ triển khai

Công đoạn lắng cặn ở ngay giai đoạn đầu của công nghệ tách nước thải thông minh giúp giảm nhu cầu xử lý sinh học và tăng khả năng kiểm soát ô nhiễm đầu vào.


 • Phần mềm Xử lý nước thải tại SEAB
 • Hội thảo truyền hình về xử lý nước thải Việt Nam - Israel
 • Hội thảo “Quản lý nước và công nghệ xử lý nước thải nông nghiệp”
 • Xử lý nước thải dạng container lưu động ứng dụng công nghệ SBR
 • Ứng dụng CNTT tại công ty cấp nước Hải Phòng: Tiết kiệm nhờ phát huy nội lực

Đó là thông tin tham khảo từ dự án trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư được triển khai ở Bandar Utama (Malaysia) bằng công nghệ tách nước thải thông minh của Aquex (Hàn Quốc). Trạm trông giống như một tòa nhà 5 tầng với diện tích khoảng 500m2, nằm gần khu dân cư, nhưng có khả năng xử lý đến 9.000m3/ngày (tương đương với lượng nước thải từ 25.000 người).


Trong khi đó, những phương pháp xử lý nước thải thông dụng hiện nay thường chiếm diện tích từ 1.000-10.000m2. Không chỉ thế, những phương pháp đó lại còn gặp phải nhiều vấn đề như mức độ ô nhiễm đầu vào không ổn định, chi phí xây dựng và vận hành cao, đồng thời tốn nhiều chi phí để xử lý bùn.


Công nghệ tách nước thải thông minh vừa được công ty TNHH Thái Dương (Bình Dương) phối hợp với công ty TNHH MTV Thương mại Tâm Việt Đức (TP.HCM) giới thiệu tại buổi hội thảo về công nghệ xử lý nước thải và công nghệ sấy khô bùn tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM sáng ngày 10/4/2018.


Đại diện Aquex giới thiệu công nghệ tách nước thải thông minh.

Theo đại diện Aquex, ngoài việc xử nước thải sinh hoạt đô thị thì công nghệ tách nước thải thông minh còn có thể được ứng dụng để xử lý nguồn nước từ bùn dầu cọ, nước thải thực phẩm, nước thải thuộc da, bùn khoáng chất, nước sông – hồ, bùn công nghiệp xi măng… đáp ứng nhu cầu sản xuất nước công nghiệp.


Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng cho từng mô hình cụ thể sẽ còn tùy thuộc vào chủng loại hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất và tiêu chuẩn nước xả thải đầu ra mà doanh nghiệp yêu cầu.


Về khả năng xử lý nước cho nông nghiệp, đại diện Aquex khẳng định công nghệ tách nước thải thông minh đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước sạch cho tưới tiêu.


Về cấu tạo, hệ thống tách nước thải thông minh có bộ điều khiển tốc độ G-Force có khả năng làm tăng tốc độ dòng chảy của nước, qua đó hỗ trợ lắng cặn nhanh hơn chỉ bằng phương thức cơ học (trọng lực) khi dòng nước sẽ chảy lên trên còn dòng bùn chảy nhanh xuống phía dưới. Nhờ vậy, chất thải dạng rắn sẽ nhanh chóng được chuyển vào bể chứa bùn để chờ xử lý, còn nước sau tách sẽ được chuyển vào bể xử lý sinh học hoặc kết nối vào những hệ thống xử lý nước mà doanh nghiệp đang sử dụng để tiếp tục xử lý (nếu doanh nghiệp chỉ muốn trang bị hệ thống tách nước thải thông minh).


Hiệu suất tách chất rắn lơ lửng trong nước bằng công nghệ tách nước thải thông minh của Aquex được Bộ Môi trường (Hàn Quốc) công nhận đạt đến 96,9%.


Đối với lượng bùn cặn thu sau khi tách, Aquex giới thiệu hệ thống làm khô SRE có khả năng khử nước ở hàm lượng 82,5% xuống đến mức 75%, qua đó, giảm được khoảng 30% thể tích bùn vì hàm lượng nước giảm đáng kể. Tiếp đó, bùn có thể được sấy khô bằng hệ thống xử lý bùn ở mức nhiệt 60-90 độ C (tiết kiệm chi phí năng lượng vận hành từ 40-45% so với các biện pháp thông thường) để tạo thành những viên bùn khô có độ ẩm dưới 10%, giảm thể tích bùn rất lớn, lại có thể dùng để làm nhiên liệu đốt (tái tạo).


Nhìn chung, nhờ lắng cặn ngay ở giai đoạn đầu, công nghệ tách nước thải thông minh của Aquex có thể kiểm soát được mức ô nhiễm đầu vào của nguồn nước và chuyển sang xử lý cặn ngay ở giai đoạn sau, đồng thời kiểm soát được mùi do loại bỏ được các chất hữu cơ.


Không chỉ thế, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ này còn có thể tiết kiệm diện tích đất và không gian hoạt động, hệ thống lắp đặt linh động và dễ dàng nâng cấp, bảo dưỡng.

Cong nghe tach nuoc thai thong minh Aquex: hieu suat cao, de trien khai


Cong doan lang can o ngay giai doan dau cua cong nghe tach nuoc thai thong minh giup giam nhu cau xu ly sinh hoc va tang kha nang kiem soat o nhiem dau vao.


 • Phan mem Xu lý nuoc thai tai SEAB
 • Hoi thao truyen hình ve xu lý nuoc thai Viet Nam - Israel
 • Hoi thao “Quan lý nuoc và công nghe xu lý nuoc thai nông nghiep”
 • Xu lý nuoc thai dang container luu dong ung dung công nghe SBR
 • Ung dung CNTT tai công ty cap nuoc Hai Phòng: Tiet kiem nho phát huy noi luc

Dó là thông tin tham khao tu du án tram xu lý nuoc thai sinh hoat cho khu dân cu duoc trien khai o Bandar Utama (Malaysia) bang công nghe tách nuoc thai thông minh cua Aquex (Hàn Quoc). Tram trông giong nhu mot tòa nhà 5 tang voi dien tích khoang 500m2, nam gan khu dân cu, nhung có kha nang xu lý den 9.000m3/ngày (tuong duong voi luong nuoc thai tu 25.000 nguoi).


Trong khi dó, nhung phuong pháp xu lý nuoc thai thông dung hien nay thuong chiem dien tích tu 1.000-10.000m2. Không chi the, nhung phuong pháp dó lai còn gap phai nhieu van de nhu muc do ô nhiem dau vào không on dinh, chi phí xây dung và van hành cao, dong thoi ton nhieu chi phí de xu lý bùn.


Công nghe tách nuoc thai thông minh vua duoc công ty TNHH Thái Duong (Bình Duong) phoi hop voi công ty TNHH MTV Thuong mai Tâm Viet Duc (TP.HCM) gioi thieu tai buoi hoi thao ve công nghe xu lý nuoc thai và công nghe say khô bùn tai Liên hiep các hoi khoa hoc và ky thuat TP.HCM sáng ngày 10/4/2018.


Dai dien Aquex gioi thieu công nghe tách nuoc thai thông minh.

Theo dai dien Aquex, ngoài viec xu nuoc thai sinh hoat dô thi thì công nghe tách nuoc thai thông minh còn có the duoc ung dung de xu lý nguon nuoc tu bùn dau co, nuoc thai thuc pham, nuoc thai thuoc da, bùn khoáng chat, nuoc sông – ho, bùn công nghiep xi mang… dáp ung nhu cau san xuat nuoc công nghiep.


Tuy nhiên, viec trien khai ung dung cho tung mô hình cu the se còn tùy thuoc vào chung loai hóa chat su dung trong quá trình san xuat và tiêu chuan nuoc xa thai dau ra mà doanh nghiep yêu cau.


Ve kha nang xu lý nuoc cho nông nghiep, dai dien Aquex khang dinh công nghe tách nuoc thai thông minh dáp ung duoc nhu cau cung cap nuoc sach cho tuoi tiêu.


Ve cau tao, he thong tách nuoc thai thông minh có bo dieu khien toc do G-Force có kha nang làm tang toc do dòng chay cua nuoc, qua dó ho tro lang can nhanh hon chi bang phuong thuc co hoc (trong luc) khi dòng nuoc se chay lên trên còn dòng bùn chay nhanh xuong phía duoi. Nho vay, chat thai dang ran se nhanh chóng duoc chuyen vào be chua bùn de cho xu lý, còn nuoc sau tách se duoc chuyen vào be xu lý sinh hoc hoac ket noi vào nhung he thong xu lý nuoc mà doanh nghiep dang su dung de tiep tuc xu lý (neu doanh nghiep chi muon trang bi he thong tách nuoc thai thông minh).


Hieu suat tách chat ran lo lung trong nuoc bang công nghe tách nuoc thai thông minh cua Aquex duoc Bo Môi truong (Hàn Quoc) công nhan dat den 96,9%.


Doi voi luong bùn can thu sau khi tách, Aquex gioi thieu he thong làm khô SRE có kha nang khu nuoc o hàm luong 82,5% xuong den muc 75%, qua dó, giam duoc khoang 30% the tích bùn vì hàm luong nuoc giam dáng ke. Tiep dó, bùn có the duoc say khô bang he thong xu lý bùn o muc nhiet 60-90 do C (tiet kiem chi phí nang luong van hành tu 40-45% so voi các bien pháp thông thuong) de tao thành nhung viên bùn khô có do am duoi 10%, giam the tích bùn rat lon, lai có the dùng de làm nhiên lieu dot (tái tao).


Nhìn chung, nho lang can ngay o giai doan dau, công nghe tách nuoc thai thông minh cua Aquex có the kiem soát duoc muc ô nhiem dau vào cua nguon nuoc và chuyen sang xu lý can ngay o giai doan sau, dong thoi kiem soát duoc mùi do loai bo duoc các chat huu co.


Không chi the, doanh nghiep ung dung công nghe này còn có the tiet kiem dien tích dat và không gian hoat dong, he thong lap dat linh dong và de dàng nâng cap, bao duong.


Công nghệ tách nước thải thông minh Aquex: hiệu suất cao, dễ triển khai

Công đoạn lắng cặn ở ngay giai đoạn đầu của công nghệ tách nước thải thông minh giúp giảm nhu cầu xử lý sinh học và tăng khả năng kiểm soát ô nhiễm đầu vào.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá