Nền tảng công nghệ cho đô thị thông minh

Đô thị thông minh sẽ góp phần đảm bảo một môi trường sống thoải mái, tích cực, lành mạnh và an toàn. Đây không còn là xu hướng, mà đang dần trở thành hiện thực ở nhiều thành phố trên thế giới và TP.HCM đang tích cực chuyển mình để trở thành một đô thị thông minh, hiện đại trong thời gian không xa.


 • Những thành phố thông minh hơn
 • Ước muốn sống trong thành phố thông minh
 • Thành phố thông minh tìm kiếm công nghệ giá rẻ
 • TP.HCM: Hội nghị quốc tế bàn về ứng dụng IoT cho thành phố thông minh
 • Triển khai thành phố thông minh: Cần hệ thống thông tin tức thời, bảo mật... và cả nhân lực

Theo thống kê, hiện nay, hơn một ½ dân số thế giới tập trung ở các đô thị lớn và đến năm 2050, ước tính sẽ có tới 70% người dân sẽ sinh sống tại các thành phố. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi dân số ở các đô thị đang ngày càng phát triển nhất là TP.HCM. Điều này đặt ra những vấn đề khó khăn cần giải quyết cho TP.HCM như giao thông ách tắc, ô nhiễm môi trường, nguồn lực phát triển hạ tầng… Các thành phố lớn đều gặp những vấn đề tương tự, do đó TPHCM cần phải xây dựng đô thị thông minh để giải quyết các vấn đề này và phát triển ở mức độ cao hơn. Việc xây dựng đô thị thông minh được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho TP.HCM.


Theo đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020” thì 4 trụ cột chính sẽ trở thành bộ khung định hướng cho tất cả các hạ tầng và ứng dụng bao gồm: Trung tâm dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm mô phỏng quy hoạch chiến lược và Trung tâm an toàn thông tin.


Sau hơn một năm hoạt động, đề án đã từng bước tiến hành làm việc với các viện, trường, doanh nghiệp và các sở ban ngành nhằm phát triển bộ khung định hướng theo những tiêu chuẩn công nghệ nhất định. Mặc dù tự tin vào lực lượng khoa học công nghệ ở trong nước nhưng TP cũng muốn có sự hợp tác và hỗ trợ từ quốc tế, đặc biệt là những nước đã và đang triển khai đô thị thông minh như Phần Lan.


Công nghệ và ứng dụng đô thi thông minh


Giáo sư Tapio Salakoski của đại học Phần Lan giới thiệu về những công nghệ cho đô thị thông minh.

Buổi thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của Công nghệ thông tin trong việc xây dựng đô thị thông minh" do Viện Khoa học và Công nghệ tính toán (Sở KHCN TP.HCM) phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức với sự góp mặt của các chuyên gia về smartcity đến từ Đại học Phần Lan đã mang đến cái nhìn tổng quan về ứng dụng công nghệ trong tương lai cũng như những ví dụ điển hình về việc triển khai giải pháp trong thực tế.


Tại hội thảo, giáo sư Tapio Salakoski – Đại học Phần Lan chỉ ra ra rằng smartcity là đô thị sử dụng các loại cảm biến thu thập dữ liệu khác nhau nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích quản lý tài sản cũng như nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Dữ liệu này được thu thập từ người dân, thiết bị và tài sản. Đi kèm với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, học máy và IoT sẽ tạo thành những công nghệ cốt lõi trong tương lai tuy nhiên việc triển khai toàn diện sẽ gây ra một số hậu quả cơ bản đối một ít khía cạnh cuộc sống của người dân. Điều này cũng đặt ra các vấn đề về đạo đức cũng như việc xây dựng những bộ luật mới đề phù hợp với xu hướng. Mặc dù nhiều thách thức tuy nhiên đây không phải đến từ công nghệ.


Với mục đích tăng hiệu quả về hệ sinh tái cũng nhưng chất lượng người dân thì việc phát triển đô thị thông minh là điều cần thiết. Việc số hóa ứng dụng trong thành phố đang dần xuất hiện ở trong nhiều khía cạnh của cuộc sống từ phương tiện, giao thông hay hệ thống năng lượng… Các giải pháp mới ứng dụng công nghệ mang đến cho thành phố cơ hội hợp lý hóa quy trình, tiết kiệm chi phí cho các dịch vụ công.


Ngoài ra, đô thị thông minh mới còn mang đến những cách thức mới để thúc đẩy phát triển kinh doanh, nâng cao mức sống người dân đô thị và đổi mới xã hội. Tiến sĩ Sari Puustine đến từ Đại học Phần Lan cũng giới thiệu một số ví dụ về đô thị thông minh và tính khả quan trong tương lai ở Phần Lan và một số nước khác. Các ví dụ này bao gồm những hệ thống vận chuyển thông minh, hệ thống năng lượng thông minh…. Ngoài ra bà còn giới thiệt một số đổi mới xã hội được phát triển nhờ vào các công nghệ thông minh.


Bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu


Trong 4 cột trụ chính là Trung tâm dữ liệu mở, Trung tâm điều hành thông minh, Trung tâm mô phỏng chiến lược và Trung tâm An toàn thông tin (ATTT), trong đó vai trò của Trung tâm ATTT được đặc biệt nhấn mạnh do những thách thức ngày càng nghiêm trọng với đảm bảo ATTT và an ninh mạng hiện nay, điều này không chỉ riêng TP.HCM mà còn là vấn đề chung của nhiều đô thị lớn.


An ninh mạng được đánh là một trong những nền tảng của việc tạo ra một xã hội số an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế an ninh mạng thường xuyên bị bỏ qua trong toàn bộ quá trình thiết kế, nhất là đối với những đô thị quá nôn nóng trong việc triển khai các cứng dụng công nghệ phục vụ nhu cầu và tiện lợi của người dân. Giáo sư Seppo Virtanen đến từ Đại học Phần Lan cho biết rằng, trong môi trường thông minh, các thiết bị thường xuyên làm việc liên tục để cho cuộc sống của con người dễ dàng và thoải mái hơn.


Môi trường thông minh bao gồm từ không gian cá nhân ( ví dụ như theo dõi và điều trị sức khỏe với thiết bị cảm biến và thiết bị cấy ghép) hay thông qua các căn phòng , tòa nhà thông minh ( những nơi sử dụng nhiều thiết bị tự động hay bệnh viện thông minh) cho đến cấp cao hơn là các đô thị thông minh ( ví dụ như giao thông thông minh, thiết bị vận chuyển tự hành…).


Ông Seppo nhấn mạnh rằng, thu thập dữ liệu và tự động hóa hệ thống bằng cách áp dụng các công nghệ và giải pháp IoT là một trong những khái niệm cốt lõi cho phép tạo ra môi trường thông minh. Điều đó đồng nghĩa là tính an toàn những môi trường này cần được đảm bảo và an toàn trên mạng là giai đoạn đầu tiên cần được nhắc đến. Việc thiết kế đảm bảo an toàn nhằm mang đến các ứng dụng sẽ có lợi cho người sử dụng mà không làm cho họ gặp nhiều rủi ro về an ninh, an toàn và đảm bảo tính riêng tư.


Nen tang cong nghe cho do thi thong minh


Do thi thong minh se gop phan dam bao mot moi truong song thoai mai, tich cuc, lanh manh va an toan. Day khong con la xu huong, ma dang dan tro thanh hien thuc o nhieu thanh pho tren the gioi va TP.HCM dang tich cuc chuyen minh de tro thanh mot do thi thong minh, hien dai trong thoi gian khong xa.


 • Nhung thành pho thông minh hon
 • Uoc muon song trong thành pho thông minh
 • Thành pho thông minh tìm kiem công nghe giá re
 • TP.HCM: Hoi nghi quoc te bàn ve ung dung IoT cho thành pho thông minh
 • Trien khai thành pho thông minh: Can he thong thông tin tuc thoi, bao mat... và ca nhân luc

Theo thong kê, hien nay, hon mot ½ dân so the gioi tap trung o các dô thi lon và den nam 2050, uoc tính se có toi 70% nguoi dân se sinh song tai các thành pho. Viet Nam cung không nam ngoài xu huong này khi dân so o các dô thi dang ngày càng phát trien nhat là TP.HCM. Dieu này dat ra nhung van de khó khan can giai quyet cho TP.HCM nhu giao thông ách tac, ô nhiem môi truong, nguon luc phát trien ha tang… Các thành pho lon deu gap nhung van de tuong tu, do dó TPHCM can phai xây dung dô thi thông minh de giai quyet các van de này và phát trien o muc do cao hon. Viec xây dung dô thi thông minh duoc ky vong se tao ra nhieu co hoi cho TP.HCM.


Theo de án “Xây dung TP.HCM tro thành dô thi thông minh giai doan 2017 - 2020” thì 4 tru cot chính se tro thành bo khung dinh huong cho tat ca các ha tang và ung dung bao gom: Trung tâm du lieu dùng chung và He sinh thái du lieu mo, Trung tâm dieu hành dô thi thông minh, Trung tâm mô phong quy hoach chien luoc và Trung tâm an toàn thông tin.


Sau hon mot nam hoat dong, de án dã tung buoc tien hành làm viec voi các vien, truong, doanh nghiep và các so ban ngành nham phát trien bo khung dinh huong theo nhung tiêu chuan công nghe nhat dinh. Mac dù tu tin vào luc luong khoa hoc công nghe o trong nuoc nhung TP cung muon có su hop tác và ho tro tu quoc te, dac biet là nhung nuoc dã và dang trien khai dô thi thông minh nhu Phan Lan.


Công nghe và ung dung dô thi thông minh


Giáo su Tapio Salakoski cua dai hoc Phan Lan gioi thieu ve nhung công nghe cho dô thi thông minh.

Buoi thao khoa hoc voi chu de "Vai trò cua Công nghe thông tin trong viec xây dung dô thi thông minh" do Vien Khoa hoc và Công nghe tính toán (So KHCN TP.HCM) phoi hop cùng Dai hoc Quoc gia TP.HCM to chuc voi su góp mat cua các chuyên gia ve smartcity den tu Dai hoc Phan Lan dã mang den cái nhìn tong quan ve ung dung công nghe trong tuong lai cung nhu nhung ví du dien hình ve viec trien khai giai pháp trong thuc te.


Tai hoi thao, giáo su Tapio Salakoski – Dai hoc Phan Lan chi ra ra rang smartcity là dô thi su dung các loai cam bien thu thap du lieu khác nhau nham cung cap thông tin phuc vu cho muc dích quan lý tài san cung nhu nguon nhân luc mot cách hieu qua. Du lieu này duoc thu thap tu nguoi dân, thiet bi và tài san. Di kèm voi du lieu, trí tue nhân tao, hoc máy và IoT se tao thành nhung công nghe cot lõi trong tuong lai tuy nhiên viec trien khai toàn dien se gây ra mot so hau qua co ban doi mot ít khía canh cuoc song cua nguoi dân. Dieu này cung dat ra các van de ve dao duc cung nhu viec xây dung nhung bo luat moi de phù hop voi xu huong. Mac dù nhieu thách thuc tuy nhiên dây không phai den tu công nghe.


Voi muc dích tang hieu qua ve he sinh tái cung nhung chat luong nguoi dân thì viec phát trien dô thi thông minh là dieu can thiet. Viec so hóa ung dung trong thành pho dang dan xuat hien o trong nhieu khía canh cua cuoc song tu phuong tien, giao thông hay he thong nang luong… Các giai pháp moi ung dung công nghe mang den cho thành pho co hoi hop lý hóa quy trình, tiet kiem chi phí cho các dich vu công.


Ngoài ra, dô thi thông minh moi còn mang den nhung cách thuc moi de thúc day phát trien kinh doanh, nâng cao muc song nguoi dân dô thi và doi moi xã hoi. Tien si Sari Puustine den tu Dai hoc Phan Lan cung gioi thieu mot so ví du ve dô thi thông minh và tính kha quan trong tuong lai o Phan Lan và mot so nuoc khác. Các ví du này bao gom nhung he thong van chuyen thông minh, he thong nang luong thông minh…. Ngoài ra bà còn gioi thiet mot so doi moi xã hoi duoc phát trien nho vào các công nghe thông minh.


Bao mat luôn là uu tiên hàng dau


Trong 4 cot tru chính là Trung tâm du lieu mo, Trung tâm dieu hành thông minh, Trung tâm mô phong chien luoc và Trung tâm An toàn thông tin (ATTT), trong dó vai trò cua Trung tâm ATTT duoc dac biet nhan manh do nhung thách thuc ngày càng nghiêm trong voi dam bao ATTT và an ninh mang hien nay, dieu này không chi riêng TP.HCM mà còn là van de chung cua nhieu dô thi lon.


An ninh mang duoc dánh là mot trong nhung nen tang cua viec tao ra mot xã hoi so an toàn. Tuy nhiên, trên thuc te an ninh mang thuong xuyên bi bo qua trong toàn bo quá trình thiet ke, nhat là doi voi nhung dô thi quá nôn nóng trong viec trien khai các cung dung công nghe phuc vu nhu cau và tien loi cua nguoi dân. Giáo su Seppo Virtanen den tu Dai hoc Phan Lan cho biet rang, trong môi truong thông minh, các thiet bi thuong xuyên làm viec liên tuc de cho cuoc song cua con nguoi de dàng và thoai mái hon.


Môi truong thông minh bao gom tu không gian cá nhân ( ví du nhu theo dõi và dieu tri suc khoe voi thiet bi cam bien và thiet bi cay ghép) hay thông qua các can phòng , tòa nhà thông minh ( nhung noi su dung nhieu thiet bi tu dong hay benh vien thông minh) cho den cap cao hon là các dô thi thông minh ( ví du nhu giao thông thông minh, thiet bi van chuyen tu hành…).


Ông Seppo nhan manh rang, thu thap du lieu và tu dong hóa he thong bang cách áp dung các công nghe và giai pháp IoT là mot trong nhung khái niem cot lõi cho phép tao ra môi truong thông minh. Dieu dó dong nghia là tính an toàn nhung môi truong này can duoc dam bao và an toàn trên mang là giai doan dau tiên can duoc nhac den. Viec thiet ke dam bao an toàn nham mang den các ung dung se có loi cho nguoi su dung mà không làm cho ho gap nhieu rui ro ve an ninh, an toàn và dam bao tính riêng tu.Nền tảng công nghệ cho đô thị thông minh

Đô thị thông minh sẽ góp phần đảm bảo một môi trường sống thoải mái, tích cực, lành mạnh và an toàn. Đây không còn là xu hướng, mà đang dần trở thành hiện thực ở nhiều thành phố trên thế giới và TP.HCM đang tích cực chuyển mình để trở thành một đô thị thông minh, hiện đại trong thời gian không xa.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá