Âm thanh Apple HomePod bị chê dở hơn Google Home Max

Mẫu loa thông minh Apple HomePod theo nhận định của Tạp chí tiêu dùng và đánh giá sản phẩm Consumer Reports có chất lượng âm thanh không hay bằng Sonos One và Google Home Max.


 • Google Home ‘nghe’ tốt hơn loa thông minh của Amazon
 • LG giới thiệu loa thông minh tích hợp Google Assistant
 • Rộ tin Google ra mắt tai nghe tích hợp trợ lý ảo
 • Cận cảnh loa thông minh Apple HomePod
 • Thêm tùy chọn tai nghe tích hợp trợ lý ảo Google từ JBL

HomePod là mẫu loa không dây thông minh được Apple thiết kế hướng đến mục đích chính là đáp ứng nhu cầu giải trí bằng âm nhạc trong gia đình. Apple HomePod tương thích tốt với dịch vụ Apple Music và đương nhiên có thể chơi hơn 40 triệu bài hát có trên dịch vụ này. Sản phẩm cũng được tích hợp loa siêu trầm hứa hẹn mang lại nốt trầm sâu lắng, trong khi 7 loa tép được bố trí đặc biệt và tối ưu chất âm cũng được đảm bảo có thể truyền tải hết được cái hồn của từng ca khúc.


Âm thanh Apple HomePod bị chê dở hơn Google Home Max
Apple HomePod bị chê có chất âm không bằng bộ loa thông minh Sonos Play và Google Home Max.


Vì là một sản phẩm chuyên về giải trí, nên ngoài những tính năng thông minh đi kèm, chất lượng âm thanh của Apple HomePod cũng là yếu tố được không ít người dùng quan tâm. Chính vì vậy, những đánh giá ban đầu về chất lượng âm thanh của sản phẩm từ những tên tuổi uy tín trong làng thiết bị công nghệ cũng được người dùng săn đón. Theo cập nhật mới nhất từ Consumer Reports, Tạp chí tiêu dùng và đánh giá sản phẩm danh giá của Mỹ đã có nhanh tay “tậu” vài mẫu loa thông minh Apple HomePod để phục vụ cho nhu cầu đánh giá chi tiết sản phẩm này, và trong khi chờ đợi những đánh giá chi tiết, Tạp chí này đã chia sẻ vài nhận định khá ý nghĩa.


Tiếc là theo Consumer Reports, chất lượng âm thanh của Apple HomePod thực sự không hấp dẫn, nhất là khi so với Google Home Max và Sonos One. Cụ thể hơn, Consumer Reports khẳng định, chất lượng nốt trầm của bộ loa thông minh Apple HomePod có phần bị tôn hơi quá mức. Không chỉ vậy, dải âm trung của Apple HomePod cũng bị chê rằng không “sáng” hay nói khác đi là chất giọng của ca sỹ, tiếng guitar, tiếng kèn cũng bị chê là không “thoát” hết thần thái của người chơi.


Tuy những cảm nhận ban đầu của Consumer Reports không thực sự mấy hấp dẫn, nhưng theo giới quan sát, thưởng thức âm thanh là cảm nhận của từng người, có người thích những bộ loa bass dày, khỏe, trong khi người khác lại đòi hỏi âm thanh trong sáng, trầm bổng du dương.

Am thanh Apple HomePod bi che do hon Google Home Max


Mau loa thong minh Apple HomePod theo nhan dinh cua Tap chi tieu dung va danh gia san pham Consumer Reports co chat luong am thanh khong hay bang Sonos One va Google Home Max.


 • Google Home ‘nghe’ tot hon loa thông minh cua Amazon
 • LG gioi thieu loa thông minh tích hop Google Assistant
 • Ro tin Google ra mat tai nghe tích hop tro lý ao
 • Can canh loa thông minh Apple HomePod
 • Thêm tùy chon tai nghe tích hop tro lý ao Google tu JBL

HomePod là mau loa không dây thông minh duoc Apple thiet ke huong den muc dích chính là dáp ung nhu cau giai trí bang âm nhac trong gia dình. Apple HomePod tuong thích tot voi dich vu Apple Music và duong nhiên có the choi hon 40 trieu bài hát có trên dich vu này. San pham cung duoc tích hop loa siêu tram hua hen mang lai not tram sâu lang, trong khi 7 loa tép duoc bo trí dac biet và toi uu chat âm cung duoc dam bao có the truyen tai het duoc cái hon cua tung ca khúc.


Am thanh Apple HomePod bi che do hon Google Home Max
Apple HomePod bi chê có chat âm không bang bo loa thông minh Sonos Play và Google Home Max.


Vì là mot san pham chuyên ve giai trí, nên ngoài nhung tính nang thông minh di kèm, chat luong âm thanh cua Apple HomePod cung là yeu to duoc không ít nguoi dùng quan tâm. Chính vì vay, nhung dánh giá ban dau ve chat luong âm thanh cua san pham tu nhung tên tuoi uy tín trong làng thiet bi công nghe cung duoc nguoi dùng san dón. Theo cap nhat moi nhat tu Consumer Reports, Tap chí tiêu dùng và dánh giá san pham danh giá cua My dã có nhanh tay “tau” vài mau loa thông minh Apple HomePod de phuc vu cho nhu cau dánh giá chi tiet san pham này, và trong khi cho doi nhung dánh giá chi tiet, Tap chí này dã chia se vài nhan dinh khá ý nghia.


Tiec là theo Consumer Reports, chat luong âm thanh cua Apple HomePod thuc su không hap dan, nhat là khi so voi Google Home Max và Sonos One. Cu the hon, Consumer Reports khang dinh, chat luong not tram cua bo loa thông minh Apple HomePod có phan bi tôn hoi quá muc. Không chi vay, dai âm trung cua Apple HomePod cung bi chê rang không “sáng” hay nói khác di là chat giong cua ca sy, tieng guitar, tieng kèn cung bi chê là không “thoát” het than thái cua nguoi choi.


Tuy nhung cam nhan ban dau cua Consumer Reports không thuc su may hap dan, nhung theo gioi quan sát, thuong thuc âm thanh là cam nhan cua tung nguoi, có nguoi thích nhung bo loa bass dày, khoe, trong khi nguoi khác lai dòi hoi âm thanh trong sáng, tram bong du duong.


Âm thanh Apple HomePod bị chê dở hơn Google Home Max

Mẫu loa thông minh Apple HomePod theo nhận định của Tạp chí tiêu dùng và đánh giá sản phẩm Consumer Reports có chất lượng âm thanh không hay bằng Sonos One và Google Home Max.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá