Máy chủ mạng Thế vận hội mùa đông bị hack

Thế vận hội mùa Đông (Olympic Pyeongchang) 2018 đang diễn ra tại Hàn Quốc và ngay trong Lễ khai mạc, tin tặc đã tấn công máy chủ của mạng máy tính này.


Các quan chức Olympic Pyeongchang (Hàn Quốc) đã chính thức xác nhận tin này và cho biết, một cuộc tấn công mạng đã diễn ra trong thời gian khai mạc sự kiện.


Các quan chức Olympic Pyeongchang (Hàn Quốc) đã chính thức xác nhận có một cuộc tấn công mạng đã diễn ra trong thời gian khai mạc sự kiện.

Reuters cho hay, máy chủ nội bộ Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 đã bị tấn công trong lễ khai mạc hôm thứ Sáu (ngày 9/2) vừa qua.


"Chúng tôi biết nguyên nhân vấn đề, đây là điều thường xuyên xảy ra trong mỗi kỳ Olympic và đã sẵn sàng đối phó. Tất cả đã được khắc phục. Chúng tôi xin phép từ chối tiết lộ nguyên nhân", đại diện Ủy ban Thế vận hội mùa đông Pyeongchang cho biết.


Ban Tổ chức Olympic mùa Đông 2018 cũng cho biết, vụ tấn công đã làm ảnh hưởng đến hệ thống truyền hình và khiến việc truy cập Internet và Wi-Fi đã bị gián đoạn, nhưng không làm ảnh hưởng các hoạt động quan trọng khác của lễ khai mạc.


Tuy nhiên, ngay trong lễ khai mạc, trang web chính thức của Olympic mùa Đông bị sập, khiến một số người đã không thể sử dụng Wi-Fi và hệ thống máy in vé vào sân vận động khi sử dụng Wi-Fi công cộng, theo Yonhap.


Trước thông tin này, trang Cnet dự đoán rằng rất có thể hacker Nga hoặc hacker Triều Tiên đã đứng đằng sau vụ tấn công này. Bởi lẽ, Nga là quốc gia không được tham dự Thế vận hội mùa Đông năm nay do vận động viên sử dụng doping; trong khi đó, Triều Tiên đang có xung đột lớn với Hàn Quốc về nhiều mặt cũng là một lý do.


Hồi tháng Một, McAfee cho biết đã phát hiện ra các cuộc tấn công mạng tới hệ thống máy tính của Olympic Pyeongchang dưới dạng các email độc hại gửi đến các quan chức Olympic.


Thế vận hội mùa Đông 2018 diễn ra tại thành phố Pyeongchang (Gangwon, Hàn Quốc) từ ngày 9/2 đến 25/2, với khoảng 6.000 vận động viên đến từ gần 100 quốc gia tham gia. Đây là kỳ thế vận hội không chỉ được đánh giá cao về quy mô, mà còn là kỳ Olympic đầu tiên ứng dụng mạng 5G, được phủ sóng từ sân bay đến các trung tâm báo chí, sân tập, địa điểm thi đấu... của thế vận hội.

May chu mang The van hoi mua dong bi hack


The van hoi mua Dong (Olympic Pyeongchang) 2018 dang dien ra tai Han Quoc va ngay trong Le khai mac, tin tac da tan cong may chu cua mang may tinh nay.


Các quan chuc Olympic Pyeongchang (Hàn Quoc) dã chính thuc xác nhan tin này và cho biet, mot cuoc tan công mang dã dien ra trong thoi gian khai mac su kien.


Các quan chuc Olympic Pyeongchang (Hàn Quoc) dã chính thuc xác nhan có mot cuoc tan công mang dã dien ra trong thoi gian khai mac su kien.

Reuters cho hay, máy chu noi bo The van hoi mùa dông Pyeongchang 2018 dã bi tan công trong le khai mac hôm thu Sáu (ngày 9/2) vua qua.


"Chúng tôi biet nguyên nhân van de, dây là dieu thuong xuyên xay ra trong moi ky Olympic và dã san sàng doi phó. Tat ca dã duoc khac phuc. Chúng tôi xin phép tu choi tiet lo nguyên nhân", dai dien Uy ban The van hoi mùa dông Pyeongchang cho biet.


Ban To chuc Olympic mùa Dông 2018 cung cho biet, vu tan công dã làm anh huong den he thong truyen hình và khien viec truy cap Internet và Wi-Fi dã bi gián doan, nhung không làm anh huong các hoat dong quan trong khác cua le khai mac.


Tuy nhiên, ngay trong le khai mac, trang web chính thuc cua Olympic mùa Dông bi sap, khien mot so nguoi dã không the su dung Wi-Fi và he thong máy in vé vào sân van dong khi su dung Wi-Fi công cong, theo Yonhap.


Truoc thông tin này, trang Cnet du doán rang rat có the hacker Nga hoac hacker Trieu Tiên dã dung dang sau vu tan công này. Boi le, Nga là quoc gia không duoc tham du The van hoi mùa Dông nam nay do van dong viên su dung doping; trong khi dó, Trieu Tiên dang có xung dot lon voi Hàn Quoc ve nhieu mat cung là mot lý do.


Hoi tháng Mot, McAfee cho biet dã phát hien ra các cuoc tan công mang toi he thong máy tính cua Olympic Pyeongchang duoi dang các email doc hai gui den các quan chuc Olympic.


The van hoi mùa Dông 2018 dien ra tai thành pho Pyeongchang (Gangwon, Hàn Quoc) tu ngày 9/2 den 25/2, voi khoang 6.000 van dong viên den tu gan 100 quoc gia tham gia. Dây là ky the van hoi không chi duoc dánh giá cao ve quy mô, mà còn là ky Olympic dau tiên ung dung mang 5G, duoc phu sóng tu sân bay den các trung tâm báo chí, sân tap, dia diem thi dau... cua the van hoi.


Máy chủ mạng Thế vận hội mùa đông bị hack

Thế vận hội mùa Đông (Olympic Pyeongchang) 2018 đang diễn ra tại Hàn Quốc và ngay trong Lễ khai mạc, tin tặc đã tấn công máy chủ của mạng máy tính này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá