Apple Watch soán ngôi đồng hồ Thụy Sỹ

Doanh số bán Apple Watch trong Quý 4/2017 vừa qua đạt mức cao kỷ lục, vượt qua cả đồng hồ Thụy Sỹ - hãng đồng hồ số 1 của thế giới lâu nay.


Theo số liệu thống kê mới nhất, Apple đang trở thành một trong những nhà sản xuất đồng hồ hàng đầu thế giới, vượt qua cả ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ của Thụy Sỹ trong Quý 4/2017.


Doanh số bán Apple Watch trong Quý 4/2017 vừa qua đạt mức cao kỷ lục, vượt qua cả đồng hồ Thụy Sỹ - hãng đồng hồ số 1 của thế giới lâu nay.

Không chỉ có vậy, doanh số bán ra sản phẩm Apple Watch của nhà sản xuất iPhone cũng đã vượt qua những thương hiệu đồng hồ lớn khác như Rolex, Omega, và thậm chí cả Swatch trong quý vừa qua.


Theo ước tính của hai hãng nghiên cứu thị trường là Canalys và IDC, Apple đã bán được 18 triệu chiếc Apple Watch trong năm 2017, là mức cao kỷ lục kể từ khi Apple mở bán dòng sản phẩm đồng hồ thông minh này.


Theo Canalys, 48% số đồng hồ Apple Watch được bán ra trong quý vừa qua là mẫu đồng hồ Apple Watch Series 3 mới nhất; 52% số còn lại là mẫu Series 2 và các mẫu đời cũ hơn. Trong số mẫu Series 3 đó, có khoảng 13% khách hàng chọn phiên bản hỗ trợ mạng di động LTE, trong khi có 35% khách hàng hài lòng với phiên bản Wi-Fi và GPS.


"Đây là quý tốt nhất với sản phẩm Apple Watch của chúng tôi với mức tăng trưởng doanh thu và doanh số trên 50% trong quý thứ tư liên tiếp và tăng trưởng hai con số mạnh mẽ ở từng thị trường." - ông Tim Cook CEO của Apple nói.


Những con số và tỷ lệ trên mới chỉ là ước tính, bởi Apple không tiết lộ doanh thu thực của Apple Watch một cách độc lập. Thay vào đó, thiết bị này được đưa vào nhóm "sản phẩm khác" của Apple, trong đó còn có cả Apple TV và các phụ kiện như AirPod, Beats và HomePod.

Apple Watch soan ngoi dong ho Thuy Sy


Doanh so ban Apple Watch trong Quy 4/2017 vua qua dat muc cao ky luc, vuot qua ca dong ho Thuy Sy - hang dong ho so 1 cua the gioi lau nay.


Theo so lieu thong kê moi nhat, Apple dang tro thành mot trong nhung nhà san xuat dong ho hàng dau the gioi, vuot qua ca ngành công nghiep san xuat dong ho cua Thuy Sy trong Quý 4/2017.


Doanh so bán Apple Watch trong Quý 4/2017 vua qua dat muc cao ky luc, vuot qua ca dong ho Thuy Sy - hãng dong ho so 1 cua the gioi lâu nay.

Không chi có vay, doanh so bán ra san pham Apple Watch cua nhà san xuat iPhone cung dã vuot qua nhung thuong hieu dong ho lon khác nhu Rolex, Omega, và tham chí ca Swatch trong quý vua qua.


Theo uoc tính cua hai hãng nghiên cuu thi truong là Canalys và IDC, Apple dã bán duoc 18 trieu chiec Apple Watch trong nam 2017, là muc cao ky luc ke tu khi Apple mo bán dòng san pham dong ho thông minh này.


Theo Canalys, 48% so dong ho Apple Watch duoc bán ra trong quý vua qua là mau dong ho Apple Watch Series 3 moi nhat; 52% so còn lai là mau Series 2 và các mau doi cu hon. Trong so mau Series 3 dó, có khoang 13% khách hàng chon phiên ban ho tro mang di dong LTE, trong khi có 35% khách hàng hài lòng voi phiên ban Wi-Fi và GPS.


"Dây là quý tot nhat voi san pham Apple Watch cua chúng tôi voi muc tang truong doanh thu và doanh so trên 50% trong quý thu tu liên tiep và tang truong hai con so manh me o tung thi truong." - ông Tim Cook CEO cua Apple nói.


Nhung con so và ty le trên moi chi là uoc tính, boi Apple không tiet lo doanh thu thuc cua Apple Watch mot cách doc lap. Thay vào dó, thiet bi này duoc dua vào nhóm "san pham khác" cua Apple, trong dó còn có ca Apple TV và các phu kien nhu AirPod, Beats và HomePod.


Apple Watch soán ngôi đồng hồ Thụy Sỹ

Doanh số bán Apple Watch trong Quý 4/2017 vừa qua đạt mức cao kỷ lục, vượt qua cả đồng hồ Thụy Sỹ - hãng đồng hồ số 1 của thế giới lâu nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá