Phát hiện lỗi bảo mật làm lộ thông tin người dùng Hotspot Shield

Lỗi bảo mật tồn tại trên ứng dụng mạng riêng ảo Hotspot Shield được phát hiện có thể làm lộ thông tin người dùng như vị trí địa lý, thông tin mạng Wi-Fi được kết nối.


 • Lenovo: phần mềm ThinkPad Fingerprint Manager bảo mật kém
 • Khuyến cáo của Kaspersky Lab về việc phòng vệ trước các mã độc đào tiền ảo
 • Phát hiện quảng cáo Youtube chứa JavaScript đào tiền ảo
 • Doanh thu của Kaspersky Lab tăng trưởng 8% trong năm 2017
 • BXL Intel ra mắt cuối năm 2018 sẽ miễn nhiễm với Spectre và Meltdown

Theo thông tin từ nhà phát triển AnchorFree, Hotspot Shield là ứng dụng cung cấp khả năng truy cập Internet an toàn và riêng tư. Với Hotspot Shield, người dùng có thể dễ dàng truy cập mạng xã hội, sự kiện thể thao, truyền phát âm thanh và video, tin tức, hẹn hò, chơi game bất kể bạn ở đâu mà không phải quan tâm về việc lộ danh tính hay những thông tin cá nhân nhạy cảm. Cũng theo thông tin từ nhà phát triển, Hotspot Shield hiện có đến 500 triệu người dùng khắp toàn cầu.


Các chuyên gia bảo mật trưng ra bằng chứng cho thấy thông tin được về mạng Wi-Fi dễ dàng bị lộ.


Tuy nhiên, theo phát hiện mới nhất từ các chuyên gia bảo mật, ứng dụng cung cấp dịch vụ mạng riêng ảo VPN Hotspot Shield tồn tại một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể khiến hàng loạt người dùng lộ thông tin cá nhân. Cụ thể, nghiên cứu bảo mật cho rằng Hotspot Shield tồn tại lỗ hổng bảo mật có thể khiến thông tin về vị trí địa lý, kết nối mạng Wi-Fi mà người dùng sử dụng. Với lượng thông tin bị lộ này, giới bảo mật khẳng định những kẻ tấn công mạng có thể “thu hẹp” địa bàn và xác định chính xác vị trí của nạn nhân.


AnchorFree cho biết đã nhận ra vấn đề bảo mật trên và cho biết sẽ phát hành bản cập nhật vá lỗi sớm nhất ngay trong tuần này.

Phat hien loi bao mat lam lo thong tin nguoi dung Hotspot Shield


Loi bao mat ton tai tren ung dung mang rieng ao Hotspot Shield duoc phat hien co the lam lo thong tin nguoi dung nhu vi tri dia ly, thong tin mang Wi-Fi duoc ket noi.


 • Lenovo: phan mem ThinkPad Fingerprint Manager bao mat kém
 • Khuyến cáo của Kaspersky Lab về việc phòng ve truoc các mã dộc dào tiền ảo
 • Phát hien quang cáo Youtube chua JavaScript dào tien ao
 • Doanh thu cua Kaspersky Lab tang truong 8% trong nam 2017
 • BXL Intel ra mat cuoi nam 2018 se mien nhiem voi Spectre và Meltdown

Theo thông tin tu nhà phát trien AnchorFree, Hotspot Shield là ung dung cung cap kha nang truy cap Internet an toàn và riêng tu. Voi Hotspot Shield, nguoi dùng có the de dàng truy cap mang xã hoi, su kien the thao, truyen phát âm thanh và video, tin tuc, hen hò, choi game bat ke ban o dâu mà không phai quan tâm ve viec lo danh tính hay nhung thông tin cá nhân nhay cam. Cung theo thông tin tu nhà phát trien, Hotspot Shield hien có den 500 trieu nguoi dùng khap toàn cau.


Các chuyên gia bao mat trung ra bang chung cho thay thông tin duoc ve mang Wi-Fi de dàng bi lo.


Tuy nhiên, theo phát hien moi nhat tu các chuyên gia bao mat, ung dung cung cap dich vu mang riêng ao VPN Hotspot Shield ton tai mot lo hong bao mat nghiêm trong có the khien hàng loat nguoi dùng lo thông tin cá nhân. Cu the, nghiên cuu bao mat cho rang Hotspot Shield ton tai lo hong bao mat có the khien thông tin ve vi trí dia lý, ket noi mang Wi-Fi mà nguoi dùng su dung. Voi luong thông tin bi lo này, gioi bao mat khang dinh nhung ke tan công mang có the “thu hep” dia bàn và xác dinh chính xác vi trí cua nan nhân.


AnchorFree cho biet dã nhan ra van de bao mat trên và cho biet se phát hành ban cap nhat vá loi som nhat ngay trong tuan này.


Phát hiện lỗi bảo mật làm lộ thông tin người dùng Hotspot Shield

Lỗi bảo mật tồn tại trên ứng dụng mạng riêng ảo Hotspot Shield được phát hiện có thể làm lộ thông tin người dùng như vị trí địa lý, thông tin mạng Wi-Fi được kết nối.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá