Ví MoMo hợp tác Bảo Việt kiến tạo xu hướng công nghệ bảo hiểm Insurtech

Từ ngày 1/2/2018, Ứng dụng Ví MoMo chính thức bán trực tiếp các gói sản phẩm của Bảo Việt, cung cấp kênh thanh toán bảo hiểm tiện lợi và an toàn trên di động.


 • Broadcom quyết tâm thôn tính Qualcomm, chào giá 120 tỷ USD
 • VinaPhone đảm bảo thông tin liên lạc Tết Mậu Tuất 2018
 • TP.HCM thúc đẩy sự chủ động trong hoạt động KHCN và ĐMST tại địa bàn quận huyện
 • Quảng cáo trực tuyến: Amazon lãi "khủng", tăng trưởng 60%
 • TP.HCM: Khen thưởng 8 quận tích cực hoạt động KHCN năm 2017

Mối quan hệ hợp tác chiến lược với MoMo là một trong những bước đi tiên phong của Bảo hiểm Bảo Việt, thể hiện rõ định hướng phát triển lâu dài dựa nền tảng CNTT khi công nghệ bảo hiểm Insurtech đang dần trở thành xu hướng và là tương lai của ngành bảo hiểm, mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thú vị, thuận tiện hơn khi tiêu dùng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tài chính.


Thanh toán bảo hiểm Bảo Việt bằng Ví MoMo.

Đối với Ví MoMo, hợp tác chiến lược với Bảo Việt và chính thức triển khai bán, thanh toán các dịch vụ bảo hiểm giúp bổ sung thành tố quan trọng vào hệ sinh thái của MoMo. Tại Việt Nam, MoMo cũng là Ví điện tử đầu tiên cung cấp dịch vụ này. Hợp tác này, như một lời khẳng định mục tiêu “Dùng công nghệ để mang dịch vụ tài chính và Bảo hiểm cho mọi người dân Việt Nam” đã được dần hiện thực hóa bởi MoMo và Bảo hiểm Bảo Việt.


Thông qua tiến bộ về công nghệ, việc trải nghiệm dịch vụ của người dùng trở nên thuận tiện, tối ưu và liền mạch hơn so với cách mua bảo hiểm truyền thống bằng cách liên hệ và đặt mua tại đại lý rồi chuyển khoản hoặc tiền mặt. Trên ứng dụng MoMo, từng gói bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt được thể hiện rõ ràng qua bảng chi tiết quyền lợi, biểu phí để khách hàng có thể tham khảo, nghiên cứu, chủ động lựa chọn gói phù hợp nhất cho mình hay người thân. Sự thay đổi cách cung cấp các dịch vụ bảo hiểm rẻ hơn, nhanh hơn, đơn giản hơn và hiệu quả hơn là biểu hiện mạnh mẽ nhất của xu hướng Insurtech đang hiện diện trên thế giới.


Bảo hiểm Bảo Việt và MoMo đang liên tục hoàn thiện dịch vụ và trải nghiệm của người dùng. Ngay từ hôm nay, người dùng đã có thể đặt mua online Bảo Việt An Gia, Bảo hiểm du lịch quốc tế và Bảo hiểm du lịch nội địa tại ứng dụng MoMo. Có thể thấy việc một doanh nghiệp lớn như Bảo hiểm Bảo Việt hợp tác với một startup về Fintech hàng đầu Việt Nam đã cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng đón đầu Cách mạng Công nghiệp 4.0 để mang sản phẩm gần hơn, tiện lợi hơn, thông minh hơn đến cho khách hàng trong thời đại số hoá.


Hợp tác giữa Bảo hiểm Bảo Việt và MoMo một lần nữa khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu để mang lại sự đảm bảo cao nhất cho Khách hàng với những giải pháp công nghệ mới tiện ích, bảo mật cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Tin rằng việc hợp tác này sẽ tạo ra được nhiều giá trị hơn cho hệ sinh thái thanh toán số, nâng trải nghiệm dịch vụ của người dùng lên một tầm cao mới cũng như góp phần mang chất lượng cuộc sống xã hội ngày một tốt hơn.

Vi MoMo hop tac Bao Viet kien tao xu huong cong nghe bao hiem Insurtech


Tu ngay 1/2/2018, Ung dung Vi MoMo chinh thuc ban truc tiep cac goi san pham cua Bao Viet, cung cap kenh thanh toan bao hiem tien loi va an toan tren di dong.


 • Broadcom quyet tâm thôn tính Qualcomm, chào giá 120 ty USD
 • VinaPhone dam bao thông tin liên lac Tet Mau Tuat 2018
 • TP.HCM thúc day su chu dong trong hoat dong KHCN và DMST tai dia bàn quan huyen
 • Quang cáo truc tuyen: Amazon lãi "khung", tang truong 60%
 • TP.HCM: Khen thuong 8 quan tích cuc hoat dong KHCN nam 2017

Moi quan he hop tác chien luoc voi MoMo là mot trong nhung buoc di tiên phong cua Bao hiem Bao Viet, the hien rõ dinh huong phát trien lâu dài dua nen tang CNTT khi công nghe bao hiem Insurtech dang dan tro thành xu huong và là tuong lai cua ngành bao hiem, mang lai cho khách hàng nhung trai nghiem thú vi, thuan tien hon khi tiêu dùng san pham dich vu bao hiem tài chính.


Thanh toán bao hiem Bao Viet bang Ví MoMo.

Doi voi Ví MoMo, hop tác chien luoc voi Bao Viet và chính thuc trien khai bán, thanh toán các dich vu bao hiem giúp bo sung thành to quan trong vào he sinh thái cua MoMo. Tai Viet Nam, MoMo cung là Ví dien tu dau tiên cung cap dich vu này. Hop tác này, nhu mot loi khang dinh muc tiêu “Dùng công nghe de mang dich vu tài chính và Bao hiem cho moi nguoi dân Viet Nam” dã duoc dan hien thuc hóa boi MoMo và Bao hiem Bao Viet.


Thông qua tien bo ve công nghe, viec trai nghiem dich vu cua nguoi dùng tro nên thuan tien, toi uu và lien mach hon so voi cách mua bao hiem truyen thong bang cách liên he và dat mua tai dai lý roi chuyen khoan hoac tien mat. Trên ung dung MoMo, tung gói bao hiem cua Bao hiem Bao Viet duoc the hien rõ ràng qua bang chi tiet quyen loi, bieu phí de khách hàng có the tham khao, nghiên cuu, chu dong lua chon gói phù hop nhat cho mình hay nguoi thân. Su thay doi cách cung cap các dich vu bao hiem re hon, nhanh hon, don gian hon và hieu qua hon là bieu hien manh me nhat cua xu huong Insurtech dang hien dien trên the gioi.


Bao hiem Bao Viet và MoMo dang liên tuc hoàn thien dich vu và trai nghiem cua nguoi dùng. Ngay tu hôm nay, nguoi dùng dã có the dat mua online Bao Viet An Gia, Bao hiem du lich quoc te và Bao hiem du lich noi dia tai ung dung MoMo. Có the thay viec mot doanh nghiep lon nhu Bao hiem Bao Viet hop tác voi mot startup ve Fintech hàng dau Viet Nam dã cho thay buoc chuyen mình manh me, san sàng dón dau Cách mang Công nghiep 4.0 de mang san pham gan hon, tien loi hon, thông minh hon den cho khách hàng trong thoi dai so hoá.


Hop tác giua Bao hiem Bao Viet và MoMo mot lan nua khang dinh cam ket lay khách hàng làm trung tâm, dat loi ích và mong muon cua khách hàng lên hàng dau de mang lai su dam bao cao nhat cho Khách hàng voi nhung giai pháp công nghe moi tien ích, bao mat cao theo tiêu chuan quoc te. Tin rang viec hop tác này se tao ra duoc nhieu giá tri hon cho he sinh thái thanh toán so, nâng trai nghiem dich vu cua nguoi dùng lên mot tam cao moi cung nhu góp phan mang chat luong cuoc song xã hoi ngày mot tot hon.


Ví MoMo hợp tác Bảo Việt kiến tạo xu hướng công nghệ bảo hiểm Insurtech

Từ ngày 1/2/2018, Ứng dụng Ví MoMo chính thức bán trực tiếp các gói sản phẩm của Bảo Việt, cung cấp kênh thanh toán bảo hiểm tiện lợi và an toàn trên di động.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá