Broadcom quyết tâm thôn tính Qualcomm, chào giá 120 tỷ USD

Hãng tin Reuters vừa cho hay, Broadcom vẫn tiếp tục hỏi mua Qualcomm và đã nâng giá lên 120 tỷ USD so với con số 103 tỷ USD trước đây.


Một nguồn tin rò rỉ vừa mới đây cho hay, Broadcom đã tăng giá hỏi mua lại Qualcomm lên 120 tỷ USD, cao hơn 17 tỷ USD so với mức 103 tỷ USD đã được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái.


Broadcom đã tăng giá hỏi mua lại Qualcomm lên 120 tỷ USD, cao hơn 17 tỷ USD so với mức 103 tỷ USD đã được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Tại thời điểm đó, Broadcom đã định giá 70 USD cho mỗi cổ phiếu của Qualcomm và hình thức thanh toán được Broadcom đề xuất là 10 USD tiền mặt và 60 USD từ cổ phần của Broadcom.


Tuy nhiên, Qualcomm đã từ chối lời đề nghị mua lại này, đồng thời đã có những hoạt động ký kết thỏa thuận với nhiều hãng công nghệ, như Samsung và một vài hãng khác tại Trung Quốc để tránh các vụ kiện liên quan đến bản quyền và "trụ" vững trước sóng gió thương trường.


Trong một diễn biến khác, Qualcomm đang chờ sự chấp thuận của các nhà quản lý Trung Quốc để hoàn tất thương vụ mua lại NXP Semiconductors NV với giá 38 tỷ USD. Tháng trước, thỏa thuận mua bán này đã được các nước EU thông qua. NXP được biết đến là công ty chuyên sản xuất chip NFC cho các thiết bị di động.


Nhưng có vẻ như Broadcom vẫn không bỏ cuộc. Họ được cho là đang xem xét đưa ra định giá mới cho mỗi cổ phiếu của Qualcom lên mức 80 đến 82 USD, quyết tâm mua lại bằng được Qualcomm như dự tính. Hiện chưa biết mức định giá mới này của Broadcom có bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền mặt hay không và mức trả bằng tiền mặt là bao nhiêu.


Qualcomm nổi tiếng với các chip di động Snapdragon, được sử dụng trong hầu hết các điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Công ty đang trong giai đoạn tranh tụng với Apple và điều này đã khiến Apple quyết định sử dụng chip mạng của Intel cho những chiếc iPhone 2018, thay vì chip mạng của Qualcomm như trước đây.

Broadcom quyet tam thon tinh Qualcomm, chao gia 120 ty USD


Hang tin Reuters vua cho hay, Broadcom van tiep tuc hoi mua Qualcomm va da nang gia len 120 ty USD so voi con so 103 ty USD truoc day.


Mot nguon tin rò ri vua moi dây cho hay, Broadcom dã tang giá hoi mua lai Qualcomm lên 120 ty USD, cao hon 17 ty USD so voi muc 103 ty USD dã duoc dua ra hoi tháng 11 nam ngoái.


Broadcom dã tang giá hoi mua lai Qualcomm lên 120 ty USD, cao hon 17 ty USD so voi muc 103 ty USD dã duoc dua ra hoi tháng 11 nam ngoái.

Tai thoi diem dó, Broadcom dã dinh giá 70 USD cho moi co phieu cua Qualcomm và hình thuc thanh toán duoc Broadcom de xuat là 10 USD tien mat và 60 USD tu co phan cua Broadcom.


Tuy nhiên, Qualcomm dã tu choi loi de nghi mua lai này, dong thoi dã có nhung hoat dong ký ket thoa thuan voi nhieu hãng công nghe, nhu Samsung và mot vài hãng khác tai Trung Quoc de tránh các vu kien liên quan den ban quyen và "tru" vung truoc sóng gió thuong truong.


Trong mot dien bien khác, Qualcomm dang cho su chap thuan cua các nhà quan lý Trung Quoc de hoàn tat thuong vu mua lai NXP Semiconductors NV voi giá 38 ty USD. Tháng truoc, thoa thuan mua bán này dã duoc các nuoc EU thông qua. NXP duoc biet den là công ty chuyên san xuat chip NFC cho các thiet bi di dong.


Nhung có ve nhu Broadcom van không bo cuoc. Ho duoc cho là dang xem xét dua ra dinh giá moi cho moi co phieu cua Qualcom lên muc 80 den 82 USD, quyet tâm mua lai bang duoc Qualcomm nhu du tính. Hien chua biet muc dinh giá moi này cua Broadcom có bao gom các khoan thanh toán bang tien mat hay không và muc tra bang tien mat là bao nhiêu.


Qualcomm noi tieng voi các chip di dong Snapdragon, duoc su dung trong hau het các dien thoai thông minh trên toàn the gioi. Công ty dang trong giai doan tranh tung voi Apple và dieu này dã khien Apple quyet dinh su dung chip mang cua Intel cho nhung chiec iPhone 2018, thay vì chip mang cua Qualcomm nhu truoc dây.


Broadcom quyết tâm thôn tính Qualcomm, chào giá 120 tỷ USD

Hãng tin Reuters vừa cho hay, Broadcom vẫn tiếp tục hỏi mua Qualcomm và đã nâng giá lên 120 tỷ USD so với con số 103 tỷ USD trước đây.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá