Máy rang ca cao MRC-50

Giải pháp thiết bị do Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp - Đại học Nông lâm TP.HCM cung cấp có năng suất 50 kg/mẻ, giúp tăng chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế của hạt ca cao.


 • Nông nghiệp hiện đại và giải pháp ứng dụng điều khiển thông minh
 • Ứng dụng nano bạc trong chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao
 • Nông nghiệp hiện đại và giải pháp ứng dụng điều khiển thông minh
 • Hệ thống nhà màng cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
 • Những giải pháp - sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại HITECH AGRO 2017

Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có diện tích trồng cây ca cao ở mức 11.559ha, trong đó tại Đắk Lắk là 2.052ha, Đắc Nông - 532ha, Lâm Đồng - 672ha, Đồng Nai - 820ha... với năng suất bình quân 850 kg hạt khô/ha.


Hạt ca cao có giá trị cao, dao động trong khoảng 4.500 - 5.000 đồng/kg.


Năm 2017 vừa qua, cây ca cao được phát triển tại 15 tỉnh, thành phố tại một số khu vực phía Nam và đã khẳng định vị thế trong mô hình trồng xen với dừa, cây ăn quả tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Với điều kiện tại các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên và trên diện tích chuyển đổi từ cà phê kém hiệu quả tại tỉnh Đắk Lắk, Đắc Nông, năng suất ca cao đang từng bước được cải thiện, ca cao chứng nhận được triển khai sớm, chất lượng hạt ca cao được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao. Hiện đã hình thành mạng lưới thu mua, sơ chế lên men rộng khắp các vùng trồng ca cao.


Máy rang ca cao MRC-50

Toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có khoảng 700ha đất trồng ca cao, là một trong 7 địa phương có diện tích trồng ca cao lớn trong cả nước. Trong đó, diện tích ca cao đang trong giải đoạn thu hoạch là 320ha, sản lượng hàng năm đạt hơn 640 tấn.


Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với Đắk Lắk và Tiền Giang là 3 tỉnh đầu tiên của cả nước được chọn tham gia chương trình của bộ tiêu chuẩn sản phẩm đạt chất lượng xuất khấu (UTZ) và được cấp giấy chứng nhận sớm nhất. Với sản phẩm đạt chứng nhận UTZ, người sản xuất ca cao minh chứng đã thực hành nông nghiệp tốt, quản lý trang trại hiệu quả và sản xuất ca cao có trách nhiệm, đó cũng là sự bảo đảm về sản phẩm để các cơ sở và doanh nghiệp chế biến ca cao quyết định thu mua.


Hiện nay một số vấn đề phát sinh mà cây ca cao của Việt Nam gặp phải là độ lên men thấp và không đồng đều, mùi đặc trưng không rõ ràng, độ a xít còn cao, hạt ca cao bị nhiễm khói, có mùi lạ do quá trình phơi sấy chưa tốt… Nhằm đáp ứng nhu cầu về đảm bảo chất lượng sản phẩm, năng suất ổn định, xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh của ca cao Việt Nam trên thị trường thế giới, từ năm 2009, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp (CAEM) thuộc Đại học Nông Lâm TP.HCM đã đi vào nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến ca cao quy mô nhỏ với năng suất 100 kg/ngày.


Do nhu cầu nâng cao sản lượng của doanh nghiệp, tháng 6/2016, Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công máy rang ca cao với năng suất 50 kg/mẻ với mã hiệu MRC-50. Sau khi hoàn thiện, máy này đã được chuyển giao và lắp đặt tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Máy MRC-50 giúp quá trình rang tăng cả mùi vị cũng như hương thơm của hạt, làm chúng sậm mầu hơn cũng như làm khô vỏ hạt. Việc rang làm khổ hạt và sau đó người ta có thể xay và sàng lọc chúng. Nhiệt độ để rang hạt là một điều quan trọng, đòi hỏi phải theo dõi khắt khe bởi lẽ: nếu rang quá nóng sẽ làm hỏng hương vị tự nhiên và làm chúng trở nên quá đắng, còn nếu rang chưa đủ độ sẽ làm chúng không tiết được hết hết hương thơm cũng như vị đắng tự nhiên của mình.


Nhiệt độ trong suốt quá trình rang được tính toán phù hợp với từng loại hạt riêng biệt. Những loại hạt nhẹ phải được rang ở nhiệt độ thấp hơn những hạt to và nặng. Hạt dùng để cho ra thành phẩm là bột ca cao phải rang ở nhiệt độ thấp hơn hạt sẽ dùng để làm chocolate. Thời gian cho công đoạn này thường từ 30 phút đến khoảng 2 giờ.


Và những nhà sản xuất chocolate châu Âu thường rang với thời gian dài hơn và nhiệt độ thấp hơn nhằm cho ra đời những sản phẩm có hương vị tuyệt hơn.


Tính năng kỹ thuật của máy như sau:


 • Mã hiệu: MRC-50
 • Nguyên liệu rang: hạt ca cao
 • Năng suất: 50 kg/mẻ
 • Thời gian rang: 30 – 60 phút/mẻ (tùy theo mức độ yêu cầu)
 • Nguyên liệu đốt: củi vụn với suất tiêu thụ 10 kg cho mỗi giờ hoạt động/vận hành
 • Công suất điện: 1 mã lực

Để tìm hiểu thêm thông tin về các giải pháp công nghệ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến nông sản, quý độc giả có thể truy cập Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ - TechPort tại địa chỉ ww.techport.vn hay www.cesti.gov.vn hay www.pcworld.com.vn.

May rang ca cao MRC-50


Giai phap thiet bi do Trung tam Nang luong va May nong nghiep - Dai hoc Nong lam TP.HCM cung cap co nang suat 50 kg/me, giup tang chat luong cung nhu hieu qua kinh te cua hat ca cao.


 • Nông nghiep hien dai và giai pháp ung dung dieu khien thông minh
 • Ung dung nano bac trong che bien các san pham nông nghiep công nghe cao
 • Nông nghiep hien dai và giai pháp ung dung dieu khien thông minh
 • He thong nhà màng cho san xuat nông nghiep công nghe cao
 • Nhung giai pháp - san pham nông nghiep công nghe cao tiêu bieu tai HITECH AGRO 2017

Theo so lieu thong kê, Viet Nam hien có dien tích trong cây ca cao o muc 11.559ha, trong dó tai Dak Lak là 2.052ha, Dac Nông - 532ha, Lâm Dong - 672ha, Dong Nai - 820ha... voi nang suat bình quân 850 kg hat khô/ha.


Hat ca cao có giá tri cao, dao dong trong khoang 4.500 - 5.000 dong/kg.


Nam 2017 vua qua, cây ca cao duoc phát trien tai 15 tinh, thành pho tai mot so khu vuc phía Nam và dã khang dinh vi the trong mô hình trong xen voi dua, cây an qua tai các tinh Dong bang sông Cuu Long. Voi dieu kien tai các tinh Dông Nam bo và Tây Nguyên và trên dien tích chuyen doi tu cà phê kém hieu qua tai tinh Dak Lak, Dac Nông, nang suat ca cao dang tung buoc duoc cai thien, ca cao chung nhan duoc trien khai som, chat luong hat ca cao duoc các doi tác trong và ngoài nuoc dánh giá cao. Hien dã hình thành mang luoi thu mua, so che lên men rong khap các vùng trong ca cao.


Máy rang ca cao MRC-50

Toàn tinh Bà Ria – Vung Tàu hien có khoang 700ha dat trong ca cao, là mot trong 7 dia phuong có dien tích trong ca cao lon trong ca nuoc. Trong dó, dien tích ca cao dang trong giai doan thu hoach là 320ha, san luong hàng nam dat hon 640 tan.


Bà Ria - Vung Tàu cùng voi Dak Lak và Tien Giang là 3 tinh dau tiên cua ca nuoc duoc chon tham gia chuong trình cua bo tiêu chuan san pham dat chat luong xuat khau (UTZ) và duoc cap giay chung nhan som nhat. Voi san pham dat chung nhan UTZ, nguoi san xuat ca cao minh chung dã thuc hành nông nghiep tot, quan lý trang trai hieu qua và san xuat ca cao có trách nhiem, dó cung là su bao dam ve san pham de các co so và doanh nghiep che bien ca cao quyet dinh thu mua.


Hien nay mot so van de phát sinh mà cây ca cao cua Viet Nam gap phai là do lên men thap và không dong deu, mùi dac trung không rõ ràng, do a xít còn cao, hat ca cao bi nhiem khói, có mùi la do quá trình phoi say chua tot… Nham dáp ung nhu cau ve dam bao chat luong san pham, nang suat on dinh, xây dung thuong hieu và tang suc canh tranh cua ca cao Viet Nam trên thi truong the gioi, tu nam 2009, Trung tâm Nang luong và Máy Nông nghiep (CAEM) thuoc Dai hoc Nông Lâm TP.HCM dã di vào nghiên cuu công nghe và thiet bi che bien ca cao quy mô nho voi nang suat 100 kg/ngày.


Do nhu cau nâng cao san luong cua doanh nghiep, tháng 6/2016, Trung tâm Nang luong và Máy Nông nghiep dã nghiên cuu thiet ke, che tao thành công máy rang ca cao voi nang suat 50 kg/me voi mã hieu MRC-50. Sau khi hoàn thien, máy này dã duoc chuyen giao và lap dat tai xã Xà Bang, huyen Châu Duc, tinh Bà Ria – Vung Tàu.


Máy MRC-50 giúp quá trình rang tang ca mùi vi cung nhu huong thom cua hat, làm chúng sam mau hon cung nhu làm khô vo hat. Viec rang làm kho hat và sau dó nguoi ta có the xay và sàng loc chúng. Nhiet do de rang hat là mot dieu quan trong, dòi hoi phai theo dõi khat khe boi le: neu rang quá nóng se làm hong huong vi tu nhiên và làm chúng tro nên quá dang, còn neu rang chua du do se làm chúng không tiet duoc het het huong thom cung nhu vi dang tu nhiên cua mình.


Nhiet do trong suot quá trình rang duoc tính toán phù hop voi tung loai hat riêng biet. Nhung loai hat nhe phai duoc rang o nhiet do thap hon nhung hat to và nang. Hat dùng de cho ra thành pham là bot ca cao phai rang o nhiet do thap hon hat se dùng de làm chocolate. Thoi gian cho công doan này thuong tu 30 phút den khoang 2 gio.


Và nhung nhà san xuat chocolate châu Âu thuong rang voi thoi gian dài hon và nhiet do thap hon nham cho ra doi nhung san pham có huong vi tuyet hon.


Tính nang ky thuat cua máy nhu sau:


 • Mã hieu: MRC-50
 • Nguyên lieu rang: hat ca cao
 • Nang suat: 50 kg/me
 • Thoi gian rang: 30 – 60 phút/me (tùy theo muc do yêu cau)
 • Nguyên lieu dot: cui vun voi suat tiêu thu 10 kg cho moi gio hoat dong/van hành
 • Công suat dien: 1 mã luc

De tìm hieu thêm thông tin ve các giai pháp công nghe, trang thiet bi phuc vu san xuat, che bien nông san, quý doc gia có the truy cap Cong thông tin Doi moi sáng tao và Chuyen giao công nghe - TechPort tai dia chi ww.techport.vn hay www.cesti.gov.vn hay www.pcworld.com.vn.


Máy rang ca cao MRC-50

Giải pháp thiết bị do Trung tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp - Đại học Nông lâm TP.HCM cung cấp có năng suất 50 kg/mẻ, giúp tăng chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế của hạt ca cao.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá