Canon giúp khách hàng doanh nghiệp tinh giản hệ thống quản lý

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, Canon cung cấp những giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp giúp giảm thiểu được sự phức tạp và giải quyết được các vấn đề một cách giản tiện nhất.


 • Canon sắp lấn sân sang dòng máy ảnh Micro Four Thirds
 • Canon cán mốc 90 triệu máy ảnh EOS và 130 triệu ống kính EF
 • Canon kỷ niệm 15 năm tại Việt Nam với sự kiện Expo 2017
 • Chuyến xe Canon – Hành trình lan tỏa niềm vui
 • Canon xây tặng trường thứ 55 tại Việt Nam

Canon đã công bố bước tiến lớn trong phân khúc B2B (Business to Business), qua đó có thể giúp cho doanh nghiệp vận hành một cách đơn giản hơn theo triết lý kinh doanh một cách đơn giản (Business Can Be Simple) của Canon. Bằng việc cung cấp một loạt các giải pháp từ quản lý in ấn đến quản lý tài liệu, bao gồm cả giám sát an ninh qua mạng, Canon đưa ra hàng loạt giải pháp đảm bảo quy trình làm việc của các doanh nghiệp lớn nhỏ được bảo mật và ổn định để tăng tính cạnh tranh trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt ngày nay.Quá trình toàn cầu hoá và những cải tiến công nghệ không chỉ thúc đẩy sự hình thành của các nền tảng kinh doanh mới mà còn làm thay đổi cách thức điều hành của doanh nghiệp truyền thống. Sự phát triển của Thương mại Điện tử (eCommerce), Dữ liệu Lớn (Big Data) và Internet kết nối vạn vật (Internet of Things) đã mang đến nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và quản lý của các doanh nghiệp. Triết lý kinh doanh một cách đơn giản Business Can Be Simple của Canon xuất phát từ việc nhận thức kịp thời sự thay đổi của môi trường kinh doanh và hướng tới mục tiêu giảm thiểu sự phức tạp bằng cách tối giản các quy trình làm việc.


“Từ các cuộc đối thoại với khách hàng, Canon hiểu rằng những biến chuyển trong môi trường hiện tại có thể gây ra trở ngại, khó khăn cho việc cải cách quy trình kinh doanh nhằm bắt kịp những thay đổi của nền kinh tế tương lai. Tại Canon, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi cho rằng cải tiến và chuyển đổi là một quá trình diễn ra liên tục qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ những bước nhỏ nhất”, ông Bill Đàm, phó Tổng Giám Đốc Của Canon Marketing Việt Nam cho biết.


Khách hàng đã được trải nghiệm các giải pháp doanh nghiệp của Canon đều nhận thấy rằng việc kinh doanh ngày càng khó khăn, họ có nhiều vấn đề để giải quyết hơn, nhiều áp lực hơn nên đòi hỏi công việc văn phòng và quy trình vận hành phải đơn giản, gọn nhẹ mà đạt hiệu quả tối đa để giảm bớt chi phí cũng như tăng năng suất lao động của nhân viên.


Trong suốt một thập kỷ qua, Canon đã bắt tay vào thực hiện tầm nhìn hướng tới sự chuyển đổi chiến lược vào năm 2020, nhằm mục tiêu tăng trưởng cũng như đóng góp vào sự thay đổi thế giới thông qua Kế Hoạch Tập Đoàn Xuất Sắc Toàn Cầu. Cam kết của Canon về sự đổi mới và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một thế giới kết nối và kĩ thuật số.

Canon giup khach hang doanh nghiep tinh gian he thong quan ly


Trong boi canh moi truong kinh doanh thay doi lien tuc, Canon cung cap nhung giai phap hieu qua cho doanh nghiep giup giam thieu duoc su phuc tap va giai quyet duoc cac van de mot cach gian tien nhat.


 • Canon sap lan sân sang dòng máy anh Micro Four Thirds
 • Canon cán moc 90 trieu máy anh EOS và 130 trieu ong kính EF
 • Canon ky niem 15 nam tai Viet Nam voi su kien Expo 2017
 • Chuyen xe Canon – Hành trình lan toa niem vui
 • Canon xây tang truong thu 55 tai Viet Nam

Canon dã công bo buoc tien lon trong phân khúc B2B (Business to Business), qua dó có the giúp cho doanh nghiep van hành mot cách don gian hon theo triet lý kinh doanh mot cách don gian (Business Can Be Simple) cua Canon. Bang viec cung cap mot loat các giai pháp tu quan lý in an den quan lý tài lieu, bao gom ca giám sát an ninh qua mang, Canon dua ra hàng loat giai pháp dam bao quy trình làm viec cua các doanh nghiep lon nho duoc bao mat và on dinh de tang tính canh tranh trong môi truong kinh doanh khac nghiet ngày nay.Quá trình toàn cau hoá và nhung cai tien công nghe không chi thúc day su hình thành cua các nen tang kinh doanh moi mà còn làm thay doi cách thuc dieu hành cua doanh nghiep truyen thong. Su phát trien cua Thuong mai Dien tu (eCommerce), Du lieu Lon (Big Data) và Internet ket noi van vat (Internet of Things) dã mang den nhieu thuan loi cho hoat dong kinh doanh và quan lý cua các doanh nghiep. Triet lý kinh doanh mot cách don gian Business Can Be Simple cua Canon xuat phát tu viec nhan thuc kip thoi su thay doi cua môi truong kinh doanh và huong toi muc tiêu giam thieu su phuc tap bang cách toi gian các quy trình làm viec.


“Tu các cuoc doi thoai voi khách hàng, Canon hieu rang nhung bien chuyen trong môi truong hien tai có the gây ra tro ngai, khó khan cho viec cai cách quy trình kinh doanh nham bat kip nhung thay doi cua nen kinh te tuong lai. Tai Canon, dua trên kinh nghiem thuc tien, chúng tôi cho rang cai tien và chuyen doi là mot quá trình dien ra liên tuc qua nhieu giai doan, bat dau tu nhung buoc nho nhat”, ông Bill Dàm, phó Tong Giám Doc Cua Canon Marketing Viet Nam cho biet.


Khách hàng dã duoc trai nghiem các giai pháp doanh nghiep cua Canon deu nhan thay rang viec kinh doanh ngày càng khó khan, ho có nhieu van de de giai quyet hon, nhieu áp luc hon nên dòi hoi công viec van phòng và quy trình van hành phai don gian, gon nhe mà dat hieu qua toi da de giam bot chi phí cung nhu tang nang suat lao dong cua nhân viên.


Trong suot mot thap ky qua, Canon dã bat tay vào thuc hien tam nhìn huong toi su chuyen doi chien luoc vào nam 2020, nham muc tiêu tang truong cung nhu dóng góp vào su thay doi the gioi thông qua Ke Hoach Tap Doàn Xuat Sac Toàn Cau. Cam ket cua Canon ve su doi moi và dau tu vào các linh vuc kinh doanh moi se mang den cho khách hàng co hoi phát trien manh me trong mot the gioi ket noi và ki thuat so.


Canon giúp khách hàng doanh nghiệp tinh giản hệ thống quản lý

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi liên tục, Canon cung cấp những giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp giúp giảm thiểu được sự phức tạp và giải quyết được các vấn đề một cách giản tiện nhất.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá