Microsoft thu hồi dung lượng miễn phí trên OneDrive

Người dùng kho lưu trữ trực tuyến OnDrive sẽ bị giảm mức dung lượng miễn phí xuống chỉ còn 5GB.


 • Xuất hiện ransomware xóa vĩnh viễn tập tin
 • iPhone 7 không có phiên bản màu xanh sẫm
 • Internet của vạn vật – Mọi vật đều trên Cloud
 • 5 dịch vụ chia sẻ trực tuyến không cần đăng ký
 • 5 thủ thuật hữu ích cho người dùng Google Drive

Người dùng hẳn vẫn còn nhớ Microsoft trước đây từng tuyên bố sẽ cắt giảm tối đa mức dung lượng lưu trữ của người dùng miễn phí dịch vụ OneDrive. Theo cập nhật mới nhất, thời điểm cắt giảm đã chính thức bắt đầu và mức dung lượng dành cho người dùng miễn phí trước đây mà Microsoft đã cung cấp sẽ bị "thu hồi" chỉ còn lại 5GB. Lẽ đương nhiên là 15GB mà Microsoft cung cấp miễn phí trước đây khi người dùng kích hoạt tính năng tự động sao lưu hình ảnh từ smartphone lên dịch vụ của hãng cũng sẽ bị lấy lại.


Microsoft thu hồi dung lượng miễn phí trên OneDrive
Microsoft sẽ tiến hành cắt giảm dung lượng lưu trữ miễn phí dịch vụ OneDrive từ hôm nay.


Được biết, Microsoft đã chính thức gửi thư thông báo về việc cắt giảm dung lượng lưu trữ miễn phí OnDrive và lần thứ 2 của đợt cắt giảm đặc biệt này sẽ diễn ra vào ngày 27/7, có nghĩa là người dùng miễn phí OneDrive sẽ rất khó có cơ hội may mắn lọt sổ. Microsoft cho biết người dùng có 14 ngày để “tự xử” những dữ liệu của mình nếu mức dung lượng lưu trữ trực tuyến vượt qua mức 5GB. Sau thời hạn trên, người dùng vẫn có thể đăng nhập dịch vụ song không thể tải ảnh lên thêm. Sau một năm, những dữ liệu chỉ đọc này sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ.


Hiện tại, nếu có nhiều thông tin quan trọng và vẫn còn cần dùng đến kho lưu trữ trực tuyến OnDrive, người dùng vẫn có thể mua thêm. Tuy nhiên, để tiết kiệm, người dùng vẫn còn nhiều kho lưu trữ trực tuyến hỗ trợ miễn phí khác như Google Drive chẳng hạn.

Microsoft thu hoi dung luong mien phi tren OneDrive


Nguoi dung kho luu tru truc tuyen OnDrive se bi giam muc dung luong mien phi xuong chi con 5GB.


 • Xuat hien ransomware xóa vinh vien tap tin
 • iPhone 7 không có phiên ban màu xanh sam
 • Internet cua van vat – Moi vat deu trên Cloud
 • 5 dich vu chia se truc tuyen không can dang ký
 • 5 thu thuat huu ích cho nguoi dùng Google Drive

Nguoi dùng han van còn nho Microsoft truoc dây tung tuyên bo se cat giam toi da muc dung luong luu tru cua nguoi dùng mien phí dich vu OneDrive. Theo cap nhat moi nhat, thoi diem cat giam dã chính thuc bat dau và muc dung luong dành cho nguoi dùng mien phí truoc dây mà Microsoft dã cung cap se bi "thu hoi" chi còn lai 5GB. Le duong nhiên là 15GB mà Microsoft cung cap mien phí truoc dây khi nguoi dùng kích hoat tính nang tu dong sao luu hình anh tu smartphone lên dich vu cua hãng cung se bi lay lai.


Microsoft thu hoi dung luong mien phi tren OneDrive
Microsoft se tien hành cat giam dung luong luu tru mien phí dich vu OneDrive tu hôm nay.


Duoc biet, Microsoft dã chính thuc gui thu thông báo ve viec cat giam dung luong luu tru mien phí OnDrive và lan thu 2 cua dot cat giam dac biet này se dien ra vào ngày 27/7, có nghia là nguoi dùng mien phí OneDrive se rat khó có co hoi may man lot so. Microsoft cho biet nguoi dùng có 14 ngày de “tu xu” nhung du lieu cua mình neu muc dung luong luu tru truc tuyen vuot qua muc 5GB. Sau thoi han trên, nguoi dùng van có the dang nhap dich vu song không the tai anh lên thêm. Sau mot nam, nhung du lieu chi doc này se bi xóa hoàn toàn khoi máy chu cua nhà cung cap dich vu.


Hien tai, neu có nhieu thông tin quan trong và van còn can dùng den kho luu tru truc tuyen OnDrive, nguoi dùng van có the mua thêm. Tuy nhiên, de tiet kiem, nguoi dùng van còn nhieu kho luu tru truc tuyen ho tro mien phí khác nhu Google Drive chang han.


Microsoft thu hồi dung lượng miễn phí trên OneDrive

Người dùng kho lưu trữ trực tuyến OnDrive sẽ bị giảm mức dung lượng miễn phí xuống chỉ còn 5GB.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

 1. Trần Thu Trà [7/8/2016 12:00:00 AM] : Không có bữa trưa nào miễn phí

Đăng bình luận

Đánh giá: