Hướng dẫn sử dụng Zoom giảng dạy và học tập trực tuyến

Để hỗ trợ cho nhu cầu học tập trực tuyến và làm việc từ xa, bài viết này sẽ giải thích đầy đủ và cụ thể về các chức năng của Zoom, ứng dụng rất phổ biến hiện nay.


BanTinCongNghe đã hướng dẫn đăng ký tài khoản Zoom và cách sử dụng cơ bản ở đây. Nhưng để hỗ trợ thêm cho nhu cầu học tập trực tuyến và làm việc từ xa, bài viết này sẽ giải thích thêm về các chức năng của Zoom.


Zoom là ứng dụng họp trực tuyến được sử dụng rất phổ biến hiện nay vì sự gọn nhẹ, thuận tiện và chuyên dụng. Nhiều trường lớp cũng lựa chọn Zoom khi cần triển khai các chương trình học qua mạng.


Điều quan trọng nữa là bản miễn phí của Zoom cũng có thể khiến nhiều người hài lòng với giới hạn 100 người tham gia và 40 phút thời gian cuộc họp. Giới hạn rộng hơn và những tính năng cao hơn thuộc về các bản trả phí.


Hướng dẫn sử dụng Zoom Meeting trên máy tính

*Nguồn tham khảo: taimienphi.vn, download.vn.


Giao diện làm việc chính của phần mềm Zoom được thể hiện với 2 nhóm chức năng chính.


Trên thanh menu ngang, có các chức năng:


+ Home : Nhấn để quay lại màn hình trang chủ.


+ Chat: Hiện cửa sổ, nhóm chức năng nhắn tin trò chuyện.


+ Meeting: Hiện cửa sổ, nhóm chức năng họp.


+ Contact: Quản lý danh bạ.


Những phím chức năng hỗ trợ trên trang chủ:


New Meeting: Tạo phòng họp, phòng học mới.


Join :Truy cập vào phòng học, phòng họp khác.


Schedule: Lên lịch, quản lý thời gian các buổi học.


  • Share Screen: Chia sẻ màn hình máy tính của mình cho người khác.
e1-huong-dan-su-dung-zoom-meeting-tren-may-tinh-cach-su-dung-zoom-cho-hoc-sinh-cho-giao-vien.jpg

Giao diện làm việc chính của phần mềm Zoom được thể hiện với 2 nhóm chức năng chính.


Những chức năng cơ bản của phòng họp/phòng học Zoom Meeting

b2-huong-dan-su-dung-zoom-meeting-tren-may-tinh-cach-su-dung-zoom-cho-hoc-sinh-cho-giao-vien.jpg


(1) Bật/tắt micro.


(2) Bật/tắt video.


(3) Bật/tắt truyền âm thanh của PC trong khi học.


(4) Quản lý học viên tham gia phòng học.


Lưu ý: Trong khi lớp học diễn ra, các học viên phải tự tắt mic. Khi có thắc mắc, học viên sẽ raise handhoặc chat trong khung chat. Khi đó, unmutehọc viên (nếu cần) bằng cách nhấn chọn nút Manage Participants(nút số 4 bên trên). Nhìn sang thanh tùy chọn bên phải, di chuột vào tên của học viên sẽ hiện ra nút Unmute. Nhấn vào nút này để mở mic của học viên.


(5) Chia sẻ một cửa sổ cụ thể trong màn hình.


(6) Bật cửa sổ chat bên tay phải.


(7) Nhấn vào nút này để tiến hành thu hình buổi học.


Lưu ý: Record và share link cho học viên sau mỗi buổi học.


(8) Kết thúc buổi học/họp.


Huong dan su dung Zoom giang day va hoc tap truc tuyen


De ho tro cho nhu cau hoc tap truc tuyen va lam viec tu xa, bai viet nay se giai thich day du va cu the ve cac chuc nang cua Zoom, ung dung rat pho bien hien nay.


BanTinCongNghe da huong dan dang ky tai khoan Zoom va cach su dung co ban o day. Nhung de ho tro them cho nhu cau hoc tap truc tuyen va lam viec tu xa, bai viet nay se giai thich them ve cac chuc nang cua Zoom.


Zoom la ung dung hop truc tuyen duoc su dung rat pho bien hien nay vi su gon nhe, thuan tien va chuyen dung. Nhieu truong lop cung lua chon Zoom khi can trien khai cac chuong trinh hoc qua mang.


Dieu quan trong nua la ban mien phi cua Zoom cung co the khien nhieu nguoi hai long voi gioi han 100 nguoi tham gia va 40 phut thoi gian cuoc hop. Gioi han rong hon va nhung tinh nang cao hon thuoc ve cac ban tra phi.


Huong dan su dung Zoom Meeting tren may tinh

*Nguon tham khao: taimienphi.vn, download.vn.


Giao dien lam viec chinh cua phan mem Zoom duoc the hien voi 2 nhom chuc nang chinh.


Tren thanh menu ngang, co cac chuc nang:


+ Home : Nhan de quay lai man hinh trang chu.


+ Chat: Hien cua so, nhom chuc nang nhan tin tro chuyen.


+ Meeting: Hien cua so, nhom chuc nang hop.


+ Contact: Quan ly danh ba.


Nhung phim chuc nang ho tro tren trang chu:


New Meeting: Tao phong hop, phong hoc moi.


Join :Truy cap vao phong hoc, phong hop khac.


Schedule: Len lich, quan ly thoi gian cac buoi hoc.


  • Share Screen: Chia se man hinh may tinh cua minh cho nguoi khac.
e1-huong-dan-su-dung-zoom-meeting-tren-may-tinh-cach-su-dung-zoom-cho-hoc-sinh-cho-giao-vien.jpg

Giao dien lam viec chinh cua phan mem Zoom duoc the hien voi 2 nhom chuc nang chinh.


Nhung chuc nang co ban cua phong hop/phong hoc Zoom Meeting

b2-huong-dan-su-dung-zoom-meeting-tren-may-tinh-cach-su-dung-zoom-cho-hoc-sinh-cho-giao-vien.jpg


(1) Bat/tat micro.


(2) Bat/tat video.


(3) Bat/tat truyen am thanh cua PC trong khi hoc.


(4) Quan ly hoc vien tham gia phong hoc.


Luu y: Trong khi lop hoc dien ra, cac hoc vien phai tu tat mic. Khi co thac mac, hoc vien se raise handhoac chat trong khung chat. Khi do, unmutehoc vien (neu can) bang cach nhan chon nut Manage Participants(nut so 4 ben tren). Nhin sang thanh tuy chon ben phai, di chuot vao ten cua hoc vien se hien ra nut Unmute. Nhan vao nut nay de mo mic cua hoc vien.


(5) Chia se mot cua so cu the trong man hinh.


(6) Bat cua so chat ben tay phai.


(7) Nhan vao nut nay de tien hanh thu hinh buoi hoc.


Luu y: Record va share link cho hoc vien sau moi buoi hoc.


(8) Ket thuc buoi hoc/hop.Hướng dẫn sử dụng Zoom giảng dạy và học tập trực tuyến

Để hỗ trợ cho nhu cầu học tập trực tuyến và làm việc từ xa, bài viết này sẽ giải thích đầy đủ và cụ thể về các chức năng của Zoom, ứng dụng rất phổ biến hiện nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: