41,5% ca mắc COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng ho, sốt, tức ngực, khó thở

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính tới sáng 26/3, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca mắc, 17 người đã bình phục. Đáng lưu ý, 41,5% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng như ho, sốt, tức ngực, khó thở, hầu hết đều là người từ các vùng dịch trở về.


41,5% ca mắc COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng ho, sốt, tức ngực, khó thở - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Internet


Theo đó, thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống cho biết, tính tới sáng 26/3, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca mắc, 17 người đã bình phục. Trong số những ca mắc, người nước ngoài là 35, Việt Nam là 113, có 29 ca được xác định là nhiễm thứ phát. Độ tuổi nhiều người mắc nhất là từ 50-64 tuổi (với hơn 35%), trên 65 tuổi có 13,6%.


Đáng lưu ý, 41,5% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng như ho, sốt, tức ngực, khó thở, hầu hết đều là người phát hiện từ các vùng dịch trở về. Trong số bệnh nhân đang điều trị, có 26 bệnh nhân âm tính lần 1, trong đó có 7 bệnh nhân âm tính lần 2, 2 bệnh nhân âm tính lần 3.


Về 3 bệnh nhân trở nặng COVID-19 đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực. Hiện một bệnh nhân phải chạy hệ thống ECMO, 2 người phải thở máy. Cả 3 bệnh nhân đều suy hô hấp và phải lọc máu liên tục. Tuy nhiên, chỉ số sinh tồn của 3 bệnh nhân đều dần ổn định. Khoa Hồi sức tích cực thường xuyên cập nhật, báo cáo Hội đồng chuyên môn về diễn biễn của các bệnh nhân.


Các bệnh nhân mắc diễn biến nặng gồm nam bệnh nhân người Anh (69 tuổi), bệnh nhân nữ người Việt (64 tuổi) và nam bệnh nhân người Việt (54 tuổi). Ngoài ra, có thêm 7 bệnh nhân có chuyển biến nặng.


Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế đã đề nghị tất cả các cơ sở y tế tổ chức theo dõi bệnh nhân kỹ hơn, đặc biệt là ở thời điểm từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 - theo y văn là thời điểm dễ suy hô hấp ở người bệnh. "Chúng ta cố gắng tập trung hết sức vào điều trị cho người bệnh. Ngành Y tế cố gắng hạn chế tối đa tử vong nếu có ở Việt Nam. Đây là cam kết của Bộ Y tế với Đảng, Chính phủ và nhân dân, chúng tôi tập trung tất cả mọi nguồn lực để cố gắng không xảy ra tử vong và nếu có tử vong cũng hạn chế ở mức thấp nhất".

41,5% ca mac COVID-19 o Viet Nam khong co trieu chung ho, sot, tuc nguc, kho tho


Theo thong tin tu Ban Chi dao Quoc gia phong chong COVID-19, tinh toi sang 26/3, Viet Nam da ghi nhan 148 ca mac, 17 nguoi da binh phuc. Dang luu y, 41,5% benh nhan COVID-19 o Viet Nam khong co trieu chung nhu ho, sot, tuc nguc, kho tho, hau het deu la nguoi tu cac vung dich tro ve.


41,5% ca mac COVID-19 o Viet Nam khong co trieu chung ho, sot, tuc nguc, kho tho - Anh 1.

Anh minh hoa: Internet


Theo do, thong tin tu Ban Chi dao Quoc gia phong chong cho biet, tinh toi sang 26/3, Viet Nam da ghi nhan 148 ca mac, 17 nguoi da binh phuc. Trong so nhung ca mac, nguoi nuoc ngoai la 35, Viet Nam la 113, co 29 ca duoc xac dinh la nhiem thu phat. Do tuoi nhieu nguoi mac nhat la tu 50-64 tuoi (voi hon 35%), tren 65 tuoi co 13,6%.


Dang luu y, 41,5% benh nhan COVID-19 o Viet Nam khong co trieu chung nhu ho, sot, tuc nguc, kho tho, hau het deu la nguoi phat hien tu cac vung dich tro ve. Trong so benh nhan dang dieu tri, co 26 benh nhan am tinh lan 1, trong do co 7 benh nhan am tinh lan 2, 2 benh nhan am tinh lan 3.


Ve 3 benh nhan tro nang COVID-19 dang duoc dieu tri tich cuc tai khoa Hoi suc tich cuc. Hien mot benh nhan phai chay he thong ECMO, 2 nguoi phai tho may. Ca 3 benh nhan deu suy ho hap va phai loc mau lien tuc. Tuy nhien, chi so sinh ton cua 3 benh nhan deu dan on dinh. Khoa Hoi suc tich cuc thuong xuyen cap nhat, bao cao Hoi dong chuyen mon ve dien bien cua cac benh nhan.


Cac benh nhan mac dien bien nang gom nam benh nhan nguoi Anh (69 tuoi), benh nhan nu nguoi Viet (64 tuoi) va nam benh nhan nguoi Viet (54 tuoi). Ngoai ra, co them 7 benh nhan co chuyen bien nang.


Theo Thu truong Nguyen Truong Son, Bo Y te da de nghi tat ca cac co so y te to chuc theo doi benh nhan ky hon, dac biet la o thoi diem tu ngay thu 7 den ngay thu 10 - theo y van la thoi diem de suy ho hap o nguoi benh. "Chung ta co gang tap trung het suc vao dieu tri cho nguoi benh. Nganh Y te co gang han che toi da tu vong neu co o Viet Nam. Day la cam ket cua Bo Y te voi Dang, Chinh phu va nhan dan, chung toi tap trung tat ca moi nguon luc de co gang khong xay ra tu vong va neu co tu vong cung han che o muc thap nhat".


41,5% ca mắc COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng ho, sốt, tức ngực, khó thở

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính tới sáng 26/3, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca mắc, 17 người đã bình phục. Đáng lưu ý, 41,5% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng như ho, sốt, tức ngực, khó thở, hầu hết đều là người từ các vùng dịch trở về.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: