Mỹ bắt công ty bán thiết bị an ninh Trung Quốc nhưng dán mác sản xuất tại Mỹ

Công tố viên Mỹ buộc tội một công ty New York vì nhập khẩu và bán trái phép thiết bị an ninh, giám sát từ Trung Quốc nhưng lừa dối xuất xứ với khách hàng.


Mỹ bắt công ty bán thiết bị an ninh Trung Quốc nhưng dán mác sản xuất tại Mỹ

Luật sư Richard Donoghue công bố các tội danh của Aventura Technologies. Ảnh: AP


Aventura Technologies có trụ sở tại New York, Mỹ. 7 nhân viên hiện tại và nhân viên cũ của công ty đều bị truy tố. 6 trong số này đã bị bắt giữ, trong đó có Jack Cabasso, người được cho là chủ mưu. Cabasso không được quyền bảo lãnh trong khi 5 người khác, bao gồm vợ Frances Cabasso, được tại ngoại.


Theo công tố viên, bị đơn lừa khách hàng rằng sản phẩm của Aventura được sản xuất tại Mỹ nhưng thực chất lại được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc. Hành vi diễn ra từ năm 2006 đến tháng 11/2019. Một số sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ an ninh mạng.


Khách hàng lớn nhất của Aventura là một số cơ quan chính phủ như quân đội, hải quân và không quân. Công ty cũng bán hàng cho vài doanh nghiệp tư nhân và kiếm được 88 triệu USD từ năm 2010.


Mô tả trên website cho biết Aventura thành lập năm 1999, cung cấp phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi bảo mật cho chính phủ, quân đội và doanh nghiệp. Theo đơn kiện, đôi khi công ty bán hàng Trung Quốc nhưng dán mác “Made in U.S.A”.


Luật sư Richard Donoghue chia sẻ chính phủ bắt đầu điều tra sau khi một nhân viên của bộ phận an ninh không quân nhìn thấy hình ảnh huy hiệu dịch vụ an ninh Trung Quốc trong phần mềm của thiết bị. Jack Cabasso còn dùng hình ảnh công nhân tại nhà máy Trung Quốc giả làm dây chuyền lắp ráp của mình.


Công tố viên nói rằng cho tới cuối năm 2018, Aventura đã bán 20,7 triệu USD thiết bị an ninh cho chính phủ Mỹ thông qua hợp đồng Cơ quan dịch vụ công.


Họ cũng cáo buộc Aventura lừa dối khi tuyên bố là “doanh nghiệp nhỏ do nữ sở hữu” để thắng hợp đồng của chính phủ dành cho loại hình doanh nghiệp này. Đơn kiện chứa các bằng chứng liên lạc cho thấy bị đơn biết về việc nhập khẩu trái phép.


Chẳng hạn, tin nhắn bị đơn Eduard Matulik, Giám đốc bán hàng quốc tế, gửi cho đồng nghiệp có viết: “Tôi sẽ tới Trung Quốc vì tôi cần phải biết chúng ta đang bán gì” và “Jack không có thời gian còn chúng ta bây giờ còn không biết đang bán cái gì”.


Năm 2018, Cabasso email cho nhân viên của đối tác Trung Quốc, nhấn mạnh phải có biện pháp bảo đảm không thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông ta viết “vấn đề lớn nhất” là khách hàng có thể nhận thấy dấu hiệu của đối tác trên bảng mạch và yêu cầu họ che giấu chúng.


Theo công tố viên, Jack Cabasso không nên được bảo lãnh tại ngoại do tài sản, liên hệ với nước ngoài và “lịch sử phạm tội dài”, dẫn tới nguy cơ có thể bỏ trốn khỏi Mỹ. Họ đã tịch thu 3 triệu USD và du thuyền hạng sang từ Cabasso nhưng tin rằng ông ta còn nhiều tài sản giá trị khác ở ngoài nước.


Du Lam (Theo Reuters)


Loading...My bat cong ty ban thiet bi an ninh Trung Quoc nhung dan mac san xuat tai My


Cong to vien My buoc toi mot cong ty New York vi nhap khau va ban trai phep thiet bi an ninh, giam sat tu Trung Quoc nhung lua doi xuat xu voi khach hang.


My bat cong ty ban thiet bi an ninh Trung Quoc nhung dan mac san xuat tai My

Luat su Richard Donoghue cong bo cac toi danh cua Aventura Technologies. Anh: AP


Aventura Technologies co tru so tai New York, My. 7 nhan vien hien tai va nhan vien cu cua cong ty deu bi truy to. 6 trong so nay da bi bat giu, trong do co Jack Cabasso, nguoi duoc cho la chu muu. Cabasso khong duoc quyen bao lanh trong khi 5 nguoi khac, bao gom vo Frances Cabasso, duoc tai ngoai.


Theo cong to vien, bi don lua khach hang rang san pham cua Aventura duoc san xuat tai My nhung thuc chat lai duoc nhap khau chu yeu tu Trung Quoc. Hanh vi dien ra tu nam 2006 den thang 11/2019. Mot so san pham tiem an nguy co an ninh mang.


Khach hang lon nhat cua Aventura la mot so co quan chinh phu nhu quan doi, hai quan va khong quan. Cong ty cung ban hang cho vai doanh nghiep tu nhan va kiem duoc 88 trieu USD tu nam 2010.


Mo ta tren website cho biet Aventura thanh lap nam 1999, cung cap phan cung, phan mem va thiet bi ngoai vi bao mat cho chinh phu, quan doi va doanh nghiep. Theo don kien, doi khi cong ty ban hang Trung Quoc nhung dan mac “Made in U.S.A”.


Luat su Richard Donoghue chia se chinh phu bat dau dieu tra sau khi mot nhan vien cua bo phan an ninh khong quan nhin thay hinh anh huy hieu dich vu an ninh Trung Quoc trong phan mem cua thiet bi. Jack Cabasso con dung hinh anh cong nhan tai nha may Trung Quoc gia lam day chuyen lap rap cua minh.


Cong to vien noi rang cho toi cuoi nam 2018, Aventura da ban 20,7 trieu USD thiet bi an ninh cho chinh phu My thong qua hop dong Co quan dich vu cong.


Ho cung cao buoc Aventura lua doi khi tuyen bo la “doanh nghiep nho do nu so huu” de thang hop dong cua chinh phu danh cho loai hinh doanh nghiep nay. Don kien chua cac bang chung lien lac cho thay bi don biet ve viec nhap khau trai phep.


Chang han, tin nhan bi don Eduard Matulik, Giam doc ban hang quoc te, gui cho dong nghiep co viet: “Toi se toi Trung Quoc vi toi can phai biet chung ta dang ban gi” va “Jack khong co thoi gian con chung ta bay gio con khong biet dang ban cai gi”.


Nam 2018, Cabasso email cho nhan vien cua doi tac Trung Quoc, nhan manh phai co bien phap bao dam khong the truy xuat nguon goc san pham. Ong ta viet “van de lon nhat” la khach hang co the nhan thay dau hieu cua doi tac tren bang mach va yeu cau ho che giau chung.


Theo cong to vien, Jack Cabasso khong nen duoc bao lanh tai ngoai do tai san, lien he voi nuoc ngoai va “lich su pham toi dai”, dan toi nguy co co the bo tron khoi My. Ho da tich thu 3 trieu USD va du thuyen hang sang tu Cabasso nhung tin rang ong ta con nhieu tai san gia tri khac o ngoai nuoc.


Du Lam (Theo Reuters)


Loading...

Mỹ bắt công ty bán thiết bị an ninh Trung Quốc nhưng dán mác sản xuất tại Mỹ

Công tố viên Mỹ buộc tội một công ty New York vì nhập khẩu và bán trái phép thiết bị an ninh, giám sát từ Trung Quốc nhưng lừa dối xuất xứ với khách hàng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: