TP.HCM sẽ lắp 10.000 camera giám sát toàn thành phố

Khoảng 10.000 camera giám sát có khả năng phân tích hình ảnh, xác định đối tượng sẽ được TP.HCM lắp đặt toàn thành phố cho đến năm 2025.


Sở TT&TT TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về ban hành Đề án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của thành phố giai đoạn 2019 - 2025.


Theo tờ trình, đến năm 2025, sẽ có khoảng 10.000 camera giám sát được lắp đặt trên toàn thành phố. Tổng kinh phí triển khai hơn 1.600 tỷ đồng lấy từ ngân sách thành phố.


TP.HCM sẽ lắp 10.000 camera giám sát toàn thành phố - Ảnh 1.

Một camera an ninh gắn trên đường ở Quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Hải Đăng


Đề án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2019 - 2021), thành phố sẽ lựa chọn khoảng 200 camera hiện hữu, bổ sung thêm 300 camera để triển khai xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung. Song song đó, tích hợp khoảng 1.000 camera giám sát giao thông, an ninh trật tự của Sở Giao thông Vận tải, Công an TP và các quận huyện vào hệ thống giám sát hình ảnh tập trung này.


Giai đoạn 2 (2021 - 2025), mở rộng thêm khoảng 1.000 đến 3.000 camera tại các khu vực trọng điểm, bao gồm cả các camera giám sát an ninh trật tự của Công an TP, vào hệ thống camera giám sát chung. Dự kiến có khoảng 10.000 camera được tích hợp dữ liệu tại hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung cấp thành phố.


Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung sẽ được trang bị các công cụ phân tích, nhận diện hình ảnh, nhận diện và tìm kiếm đối tượng theo yêu cầu. Vị trí của từng camera sẽ được quản lý trên bản đồ số nhằm xác định được toạ độ của hình ảnh được ghi lại.


Sở TT&TT cho biết thành phố hiện có các hệ thống camera giám sát của Sở Giao thông Vận tải, Công an và UBND các cấp, nhưng các camera hoạt động theo từng mục đích của các đơn vị khi lắp ráp. Những camera này chưa được quy hoạch để phủ rộng, đủ tầm quan sát phục vụ cho nhu cầu của nhiều ngành, nhiều cấp. Dữ liệu giữa các camera cũng chưa được chia sẻ cho một hệ thống dùng chung.


Vì lý do đó, Sở TT&TT đề xuất một quy hoạch tổng thể về mạng lưới camera giám sát toàn thành phố trong giai đoạn đầu của đề án trước khi bước vào giai đoạn lắp đặt mở rộng.


Viettel được cấp phép thử nghiệm 5G tại TP Hồ Chí Minh và Hà NộiTP.HCM se lap 10.000 camera giam sat toan thanh pho


Khoang 10.000 camera giam sat co kha nang phan tich hinh anh, xac dinh doi tuong se duoc TP.HCM lap dat toan thanh pho cho den nam 2025.


So TT&TT TP.HCM vua co to trinh UBND TP ve ban hanh De an xay dung he thong giam sat hinh anh camera tap trung cua thanh pho giai doan 2019 - 2025.


Theo to trinh, den nam 2025, se co khoang 10.000 camera giam sat duoc lap dat tren toan thanh pho. Tong kinh phi trien khai hon 1.600 ty dong lay tu ngan sach thanh pho.


TP.HCM se lap 10.000 camera giam sat toan thanh pho - Anh 1.

Mot camera an ninh gan tren duong o Quan Tan Binh, TP.HCM. Anh: Hai Dang


De an duoc chia thanh hai giai doan. Giai doan 1 (2019 - 2021), thanh pho se lua chon khoang 200 camera hien huu, bo sung them 300 camera de trien khai xay dung he thong giam sat hinh anh camera tap trung. Song song do, tich hop khoang 1.000 camera giam sat giao thong, an ninh trat tu cua So Giao thong Van tai, Cong an TP va cac quan huyen vao he thong giam sat hinh anh tap trung nay.


Giai doan 2 (2021 - 2025), mo rong them khoang 1.000 den 3.000 camera tai cac khu vuc trong diem, bao gom ca cac camera giam sat an ninh trat tu cua Cong an TP, vao he thong camera giam sat chung. Du kien co khoang 10.000 camera duoc tich hop du lieu tai he thong giam sat hinh anh camera tap trung cap thanh pho.


He thong giam sat hinh anh camera tap trung se duoc trang bi cac cong cu phan tich, nhan dien hinh anh, nhan dien va tim kiem doi tuong theo yeu cau. Vi tri cua tung camera se duoc quan ly tren ban do so nham xac dinh duoc toa do cua hinh anh duoc ghi lai.


So TT&TT cho biet thanh pho hien co cac he thong camera giam sat cua So Giao thong Van tai, Cong an va UBND cac cap, nhung cac camera hoat dong theo tung muc dich cua cac don vi khi lap rap. Nhung camera nay chua duoc quy hoach de phu rong, du tam quan sat phuc vu cho nhu cau cua nhieu nganh, nhieu cap. Du lieu giua cac camera cung chua duoc chia se cho mot he thong dung chung.


Vi ly do do, So TT&TT de xuat mot quy hoach tong the ve mang luoi camera giam sat toan thanh pho trong giai doan dau cua de an truoc khi buoc vao giai doan lap dat mo rong.


Viettel duoc cap phep thu nghiem 5G tai TP Ho Chi Minh va Ha Noi

TP.HCM sẽ lắp 10.000 camera giám sát toàn thành phố

Khoảng 10.000 camera giám sát có khả năng phân tích hình ảnh, xác định đối tượng sẽ được TP.HCM lắp đặt toàn thành phố cho đến năm 2025.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: